Sambåndet

Fredag 18. september 2020
RSS
OSTERØY: Slik ser man for seg at et nybygg for Raknestunet kan se ut. ILLUSTRASJON: «mulighetsstudie - LINK arkitektur» «Illustrasjon - SVAL arkitektur»

Nye Raknestunet legges på is

Det er ikke økonomisk grunnlag for å starte byggingen. Prosjektgruppen foreslår derfor rehabilitering av dagens bygg når årsmøtet samles 22. august.

Skrevet av Vilhelm Viksøy den 2. juni 2020.

Prosjektleder Jogeir Romarheim. Foto: arkiv

Fakta

Veien fram for Nye Raknestunet

 • Høsten 2016: kretsstyret i Nordhordland indremisjon gir styret og daglig leder for Raknestunet i oppdrag å utarbeide en vedlikeholds-, opprustings- og utviklingsplan for leirstedet.
 • Oktober 2017 får Kretsstyret tilstandsrapport utarbeidet av GK Norge, presentert. Prosjektgruppe opprettes. 
 • Våren 2018 presenterer gruppen planene for styret i mai, deretter for årsmøtet 2. juni. Planen har fire nivå:
  • Må - 4,3 mill. Renovering av kjøkkenet, opprustning av hovedbygget og ny varmepumpe.
  • Bør - 12,5 mill. Nybygg for kjøkken, matsal med økt kapasitet, nytt ventilasjonsanlegg og opprusting og oppgradering av internatrom og bolighuset.
  • Full fiks - 18,5 mill. Full rehabilitering av eksisterende bygg.
  • Nytt - 40 mill. Rive eksisterende bygninger og bygge nytt basert på eksisterende volum.
 • 24. februar 2019: Prosjektgruppen presenterer to forslag til utbygging fra Link arkitektur. Rehabilitering til kr 34 mill eller nybygg til 53 mill. Begge forslagene inneholder idrettshall. Prosjektgruppen anbefaler nybygg.
 • 25. april 2019: En undersøkelse viser at 80 prosent støtter planene om nybygg og at det er giverpotensial.
 • 1-2. juni 2019: årsmøtet vedtar bygging med 61 mot 7 stemmer så fremt det er økonomisk forsvarlig. Dersom innsamlingen ikke gir nok til nybygg, skal pengene brukes til rehabilitering og oppussing. 10 millioner fra kretsens fond til nybrots- og evangeliseringsarbeid skal delfinansiere prosjektet.
 • Vinteren 2020: Raknestunkvelder viser stor entusiasme rundt prosjektet, men innsamlet beløp på 16-17 millioner tilsier ikke nybygg.
 • Våren 2020 stenges Norge ned og årsmøtet utsettes til 22. august. Kretsen skriver i sitt kretsblad at utbygging ikke anbefales. Nå er det vedlikehold og renovering som er tema.

– Vi er veldig takknemlige for alle som har vært med og støttet opp om prosjektet med tid og krefter – og ikke minst alle som har støttet opp økonomisk, sier Jogeir Romarheim, prosjektleder for nye Raknestunet.

Men oppslutning og entusiasme var ikke nok til å realisere nybygg for leirstedet til Nordhordland indremisjon. Prislappen var på hele 53 millioner kroner og til nå var bortimot 17 av disse på plass. 1,5 millioner er knyttet til gaveavtaler, 4,5 millioner er enkeltgaver og 10 millioner er tilskudd fra kretsens evangeliseringsfond.

ØKONOMISK FORUTSETNING
Da vedtaket om nybygg ble gjort på fjorårets kretsårsmøte, var forutsetningen at økonomien kom på plass. Hvis ikke skulle pengene gå til oppgradering av dagens leirsted. Forslaget nå er altså i tråd med årsmøtets vedtak.

– Jeg ser ikke på dette som noe nederlag, men det er en viktig avklaring, sier Romarheim.

– Vi har helte tiden vært åpne om at hvis vi ikke lykkes med nybygg, skal pengene brukes så optimalt som mulig på dagens anlegg.

GYMSAL?
I disse dager jobber derfor prosjektgruppa tett sammen med entreprenøren for å tegne veien videre for det som nå blir det oppgraderte og ikke nye Raknestunet.

– Hvor mye klarer vi for det vi har til rådighet? Tak, kledning, vinduer, drenering, innvendig oppgradering, kjøkken, ventilasjon? Det er veldig mange ting å ta tak i når vi skal ruste Ranestunet for de neste 30 årene.

En av drømmene for framtiden, har vært egen gymsal på leirstedet. Om dette blir med drømmen, vil ikke Romarheim si noe om.

– Det er årsmøtet som er oppdragsgiveren vår. Derfor vil det ikke være rett av meg å gå i detaljer om hva som blir og ikke bli akkurat nå. Vi skal først regne ferdig og så vil årsmøtet få en god og helhetlig plan når vi kommer så langt.

FONDSMIDLER?
Årsmøtet var også de som gav grønt lys til å bruke 10 millioner av et fond kretsen har satt av til evangeliserings- og nybrottsarbeid. Fondet var da på 13,5 millioner, nå ca 15. Dette tilskuddet vil ikke endres selv om det nå ikke blir nytt bygg, men oppgradering.

– Det ligger ingen forutsetning om nybygg i vedtaket, sier kretsformann Helge Skår.

– Men en del ting henger jo litt i luften nå, og vi må ha en totalvurdering på alt. Per nå forholder vi oss til vedtaket som er gjort, men ting kan jo alltid endre seg på et årsmøte, sier Skår.

Heller ikke han er skuffet eller overrasket over at byggeplanene nå endres.

– Det har vært stor entusiasme, men vi har sett en stund at det kom til å gå denne veien og det har vi vært ærlige om på samlingene vi har hatt, sier han.

GIVERVILJE
Som en del av forarbeidet til nye Raknestunet, ble det utført en uforpliktende spørreundersøkelse om både oppslutning og givervilje. Den gang var det antydet over 12 millioner i gaver bare blant de 200 som responderte. Summen nå er halvparten.

– Det var en uforpliktende undersøkelse der folk antydet noe om viljen til å gi og i den summen regner gaver 30 år fram i tid. Det er ikke forsvarlig i en reell kalkyle. Der regner vi mer nøkternt, og da ser vi at det ikke er realistisk å bygge til 53 millioner basert på det vi nå har fått løfter om, sier prosjektleder Jogeir Romarheim.

Hvor mye han måtte hatt for å anbefalt bygging, vil han derimot ikke si.

– Å, nei. Den fellen vil jeg ikke gå i, sier han, og ler godt.

PS:
Båtlotteriet som skulle vært avsluttet 29. mai, har fått utvidet salgstid til 9. oktober.   

— — — — — 

LES også:

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Når arbeida på Sjøholt folkehøgskole no startar opp igjen, er det som eit endå større prosjekt enn det var i vår.

Nå skal foreldre i Bedehuskirken få hjelp i rollen som trosformidler og åndelig veileder for sine barn.

Den ImF-utviklede konferanseappen Meet316 får nå flere bruksområder.

(Korona) På grunn av nye, strengere smittevernregler i Bergen kommune har Bergens Indremisjon avlyst all aktivitet, bortsett fra konfirmasjonsgudstjenesten på søndag.

(Korona) ImF besluttet 10. september å avlyse Lederkonferansen 2020 og legge til rette for en digital leder-dag i stedet.

Copyright © Sambåndet 2020