Sambåndet

Onsdag 8. april 2020
RSS
BOK: Nå skal Øystein bli bok. Her er han sammen med Chris Duwe på Awanas DNA-konferanse 2019. Foto: Brit Rønningen

Øystein også i bokformat

Chris Duwe har hatt suksess med Øystein på CD. Nå skal Øystein bli bok som åpner opp for refleksjon om Gud og verdens skapelse.

Skrevet av Brit Rønningen den 23. februar 2020.

‒ Jeg får stadig tilbakemeldinger om barna som hører på oss på Spotify eller Youtube, og som får oppdage Gud, Jesus og Bibelen. Samtidig møter jeg en del tenåringer som har hørt på oss i noen år, men som synes å ha gått glipp noen viktige poeng likevel, sier Chris Duwe.

Det fikk han til å stille spørsmålet: Hva er det som ikke har fungert her?

Bokversjon
‒ Jeg har kommet frem til at barn som har hatt foreldre som har snakket om det som Øystein og jeg synger og forteller om, har fått mest ut av det.

Derfor ønsket han å lage mer materiale som barn og foreldre kan bruke som utgangspunkt til samtale om livet og troen på Gud, og etter planen skal bokversjonen av CD-en Øystein på smulejakt komme ut til påske på Veritas Forlag (Lunde) og Prokla Media.

Detektivbok
‒ Hva kan du si om bokversjonen av Øystein på smulejakt?

‒ Boken er skrevet som en detektivbok, der barna skal tenke selv. Det handler om Øystein som finner noen smuler, og han lurer på hvor de kommer fra. Han blir detektiv. Der er spørsmål underveis, og barna kan selv finne svar. Samtidig gir historien noen svar på hvor verden kommer fra. Bak i boken er det en aktivitetsdel som også skal styrke samtalen mellom barn og foreldrene, slik at barna kan få en tro som er godt grunnfestet i virkeligheten, og som dyrkes frem i en trygg relasjon.

Egen start
‒ Hva vil du med boken?

‒ Poenget med boken er at siden verden har en begynnelse, så må noen ha startet det hele. I 2400 år hadde vitenskapen sagt at universet alltid har vært, helt siden atomistene i Helles snakket om dette. Men i Bibelen stod det motsatte: Gud startet verden (1. Mosebok 1,1). Så kom Einstein, Hubble, og LeMaitre og Arno Penzias og fant ut at verden hadde en egen start. Rom, tid og ting begynte et sted. Akkurat som det står i Bibelen! Det finnes en god Gud, og Bibelen er meget troverdig, sier Duwe og føyer til:

‒ Mange kristne kan ikke begrunne hvorfor de tror på Gud. Jeg vil at barn og unge skal være trygg på at Gud finnes. Gud er ikke noe som noen har funnet på. Jeg ønsker boken skal bidra til reflektert kunnskap.

Ro
‒ Hva skiller boken fra CD-en «Øystein på smulejakt»?

‒ En CD, eller et album som lyttes til med streaming, kan fort bli underholdning. Mange tenker dessverre ikke så mye over det de hører, og man samtaler ikke om det. Men en bok gir mer ro og inviterer til samtale, og bildene gjør at man lett kan forestille seg situasjonen og konsentrere seg om budskapet.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

(Korona) I viruskrisen er det mange som strømmer møter, og Fredheim Arena og NLA Høgskolen har tatt initiativ til å lage podcaster.

(Korona) Både ImF Sør sine gjenbruksbutikker og Bruktbutikken på Straume er stengt på ubestemt tid, og med det mister ImF Sør og Straume Forum en viktig inntekt.

(Korona) ImFs påskemøter er avlyst. I stedet arrangerer ImF Straume og P7 nettgudstjenester i påsken.

(Korona) Sju av ti kretser i indremisjonsfamilien har samlet sett permittert 61,5 prosent av sine 34 årsverk. 11 av 12 leirsteder i kretsenes eie har permittert 69,5 prosent av 26,5 årsverk.

(Korona) Indremisjonssamskipnaden er en av kretsene som har sett seg nødt til å permittere ansatte. Med avlyste arrangement og tapte inntekter går også leirplassene en utfordrende tid i møte.

Copyright © Sambåndet 2020