Sambåndet

Mandag 30. mars 2020
RSS
SENTRUM: Voss herad får nå sin første kristne skole. Egill Danielsen Stiftelse er i dialog om et lokale i nærheten av Voss sentrum. FOTO: Sunny256/Wikimedia Commons

Klart for 9. Danielsen-skole

Egill Danielsen Stiftelse har fått godkjent søknad om å starte kristen ungdomsskole på Voss.

Skrevet av Petter Olsen den 19. februar 2020.

– Vi gleder oss til å starte kristen skole på Voss, sier daglig leder Asle Ystebø i Egill Danielsen Stiftelse (EDS) til Sambåndet.

I brevet som er datert 30. januar, skriver riktignok Utdanningsdirektoratet (Udir) at de «imøtekommer delvis søknaden fra Danielsen Ungdomsskole Voss AS». Fra og med skoleåret 2020/21 er skolen godkjent for inntil 90 elever på 8.–10. årstrinn. Som Sambåndet skrev i nr. 9/19, søkte skolen opprinnelig om godkjenning for inntil 180 elever.

– Dette er uproblematisk for oss, sier Ystebø.

Konsekvenser.
Udir viser til at de blant annet må vurdere hvilke konsekvenser godkjenningen vil få for den offentlige skolestrukturen. Voss herad (sammenslått med Granvin fra 1. januar) skrev i sin uttalelse til søknaden at 180 plasser utgjør 33 prosent av elevmassen. Det ville kunne føre til at Granvin barne- og ungdomsskole må legge ned ungdomsskoletilbudet sitt. Elever som fortsatt ønsker å benytte offentlig skoletilbud, vil dermed kunne få lengre reisevei.

– Friskolelovens forarbeider uttrykker klart at dette er en type konsekvens som ikke er ønskelig, og som vil være relevant for vurderingen av om godkjenningen skal gis eller ikke, påpeker Udir.

Må håndtere.
90 elevplasser tilsvarer 16,5 prosent av den totale elevmassen på ungdomstrinnene i kommunen. Også dette vil ifølge heradet få visse konsekvenser for det offentlige skoletilbudet, men det er altså først ved doblet antall elevplasser det vil få store konsekvenser.

– Så vidt direktoratet kan vurdere, vil tapet av 90 elever til en friskole være innenfor det en kommune på Voss herads størrelse skal kunne håndtere. En friskole med 180 elever vil imidlertid utgjøre negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet som tilsier at godkjenning ikke bør gis, skriver avdelingsdirektør Einar Simonsen Plahter i Udir.

30 elever per år.
Samtidig viser Udir til at Danielsen ungdomsskole Voss AS uansett ikke ser for seg å overstige 90 elever de første årene skolen er i drift. Ifølge søknaden er det meningen å «rekruttere 30 elever per trinn i årene 2020–2026».

– Vi anser det rimelig å gi en godkjenning for 90 elever. Vi mener at de strukturmessige endringene kommunen må gjøre som følge av dette, ikke er så omfattende at godkjenning ikke bør gis, konkluderer avdelingsdirektøren.

Lokale.

Før søknaden ble sendt hadde 40 familier med barn i grunnskolealder gitt uttrykk for at de ønsker at barna deres skal gå på en kristen friskole på Voss. Tre ulike kristne forsamlinger er representert. Skolen blir den niende i rekken av skoler i Egill Danielsen Stiftelse.

Daglig leder opplyser at EDS er i dialog med en aktør om leie av et tjenlig lokale i nærheten av Voss sentrum. Deler av dette lokalet står i dag tomt.

– Vi håper på avklaring innen kort tid, og det vil da også vise seg om det er gjennomførbart med oppstart høsten 2020 eller om vi må vente til neste høst, sier Asle Ystebø.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

(Korona) Når man ikke kan komme til kirken, får kirken komme hjem. Derfor samarbeider Awana Norge og Frikirkens barn & unge (Fribu) om hjemmekirke.

Daglig leder Andreas Melberg i Informasjonskontor for kristen folkehøgskole har ikke tenkt å konkurrere med bibelskolene for å få flere elever.

(Korona) SAKEN OPPDATERES Fire av NLA-studentene i Peru startet søndag kveld på hjemreisen fra hovedstaden Lima. Resten av gruppen ventes å kunne reise mandag.

(Korona) Barne- og ungdomsarbeider Cecilie Skår sørger for at ungdom kan snakke sammen om troen selv om de ikke kan samles fysisk.

(Korona) Skoleåret kan i verste fall være over for folkehøgskoleelevene – i alle fall når det gjelder internatlivet. Rektor Henning Iversen ved Alta folkehøgskole håper likevel i det lengste på gjenforening.

Copyright © Sambåndet 2020