Sambåndet

Lørdag 28. november 2020
RSS

Også Frikirken ute av Til helhet

Inntil nylig sto Til helhet oppført med sju medlemmer. Nå er det fem igjen.

Skrevet av Petter Olsen den 11. desember 2019.

Sambåndet har i flere uker hatt informasjon om at det var bevegelse i medlemsmassen til kontaktforumet Til helhet. 25. november brakte vi på sambåndet.no nyheten om at Pinsebevegelsen ikke lenger var å betrakte som medlem.

Ifølge leder for Lederrådet, Sigmund T. Kristoffersen, var Pinsebevegelsens oppføring på medlemslista resultat av en misforståsele som gikk helt tilbake til 2012. At de i november 2019 ba seg strøket av lista, var ifølge Kristoffersen begrunnet i «at Pinsebevegelsen har lagt seg på en linje der en ikke er med i så mange eksterne råd og utvalg og lignende».

Opprydning

20. november var Sambåndet også i kontakt med synodeformann i Frikirken, Jarle Skullerud. På SMS spurte vi om det var «noe nytt om Frikirkens tilknytning til Til helhet». Skullerud svarte blant annet slik: «Synodestyret har denne høsten jobbet med hele vår portefølje av medlemskap av nettverk og organisasjoner, med tanke på å effektivisere og forbedre samarbeidsformer i kirke-Norge». Denne prosessen skulle ifølge Skullerud konkluderes på møtet i desember i synodestyret, og noe mer ville han ikke si i forkant av møtet.

Dette møtet fant sted 5. og 6. desember. Da Sambåndet snakket med Skullerud på telefon mandag 9. desember, ville synodeformannen  fortsatt ikke bekrefte at Frikirken hadde meldt seg ut av Til helhet. Han viste til et referat fra møtet som skulle offentliggjøres i dag, onsdag 11. desember. I skrivende stund har dette fortsatt ikke skjedd, men Skullerud har likevel, overfor Vårt Land kl. 17.38, funnet å kunne bekrefte utmeldelsen.

Verken Pinsebevegelsen eller Frikirken har lagt vekt på at Til helhet av mange oppfattes som omstridt.

Meldt seg ut

I telefonsamtalen med Sambåndet mandag kommenterte Skullerud jobben som synodestyret har gjort med Frikirkens «portefølje av medlemskap» på denne måten: 

– Vi prøver å rydde i porteføljen av nettverk, og har gjort det over tid. Vi sitter nå igjen med noen få nasjonale og internasjonale nettverk.

Resultatet er at Frikirken, i løpet av de to siste årene, har meldt seg ut av om lag 15 ulike organisasjoner og nettverk.

Ikke nyttig

– Det har ikke vært så nyttig for oss å være med i disse, det har handlet mest om å stille på årsmøter og betale kontingent. Det har vært manglende engasjement og kapasitet fra vår side.

Synodestyret har nå laget noen retningslinjer for medlemskap.

– Vi har oppdaget at vi har vært medlem av organisasjoner som igjen er medlem av organisasjoner vi er medlem av. Frikirken ønsker fortsatt å være en betydelig aktør i økumenisk sammenheng, men ikke i form av medlemskap. I stedet vil vi ha mer samarbeid, sier synodeformann Jarle Skullerud i Frikirken.

I neste uke møtes nåværende og tidligere medlemmer av Til helhet for å diskutere hvordan det arbeidet som Til helhet driver, best kan ivaretas videre. De som fremdeles er medlemmer, er Indremisjonsforbundet, NLM, Normisjon, Ungdom i oppdrag og Laget. 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

ImF Rogaland har startet en aksjon på Facebook hvor de oppfordrer folk til å invitere eller gå på besøk til en familie eller enkeltpersoner i løpet av desember.

Økt ensomhet blant studentene samtidig som akademiske resultater forbedret seg. Det er to stikkord for hvordan pandemien så langt har påvirket fire kristne høgskoler.

Møre ungdomsskule har utvidet og skiftet navn til Møre barne- og ungdomsskule Ålesund. Avdelingsleder for det nye barnetrinnet er fornøyd med åpningen.

Nordmøre og Romsdal Indremisjon har tilpasset seg de nye koronarestriksjonene og endret navn og innhold på den årlige julemessa.

ImF Sunnmøres årlige arrangement «Stjernedryss i advent» blir litt annerledes i år. I stedet for å samles fysisk kan man samles foran skjermen hjemme i stua.

Copyright © Sambåndet 2020