Sambåndet

Torsdag 29. oktober 2020
RSS

Også Frikirken ute av Til helhet

Inntil nylig sto Til helhet oppført med sju medlemmer. Nå er det fem igjen.

Skrevet av Petter Olsen den 11. desember 2019.

Sambåndet har i flere uker hatt informasjon om at det var bevegelse i medlemsmassen til kontaktforumet Til helhet. 25. november brakte vi på sambåndet.no nyheten om at Pinsebevegelsen ikke lenger var å betrakte som medlem.

Ifølge leder for Lederrådet, Sigmund T. Kristoffersen, var Pinsebevegelsens oppføring på medlemslista resultat av en misforståsele som gikk helt tilbake til 2012. At de i november 2019 ba seg strøket av lista, var ifølge Kristoffersen begrunnet i «at Pinsebevegelsen har lagt seg på en linje der en ikke er med i så mange eksterne råd og utvalg og lignende».

Opprydning

20. november var Sambåndet også i kontakt med synodeformann i Frikirken, Jarle Skullerud. På SMS spurte vi om det var «noe nytt om Frikirkens tilknytning til Til helhet». Skullerud svarte blant annet slik: «Synodestyret har denne høsten jobbet med hele vår portefølje av medlemskap av nettverk og organisasjoner, med tanke på å effektivisere og forbedre samarbeidsformer i kirke-Norge». Denne prosessen skulle ifølge Skullerud konkluderes på møtet i desember i synodestyret, og noe mer ville han ikke si i forkant av møtet.

Dette møtet fant sted 5. og 6. desember. Da Sambåndet snakket med Skullerud på telefon mandag 9. desember, ville synodeformannen  fortsatt ikke bekrefte at Frikirken hadde meldt seg ut av Til helhet. Han viste til et referat fra møtet som skulle offentliggjøres i dag, onsdag 11. desember. I skrivende stund har dette fortsatt ikke skjedd, men Skullerud har likevel, overfor Vårt Land kl. 17.38, funnet å kunne bekrefte utmeldelsen.

Verken Pinsebevegelsen eller Frikirken har lagt vekt på at Til helhet av mange oppfattes som omstridt.

Meldt seg ut

I telefonsamtalen med Sambåndet mandag kommenterte Skullerud jobben som synodestyret har gjort med Frikirkens «portefølje av medlemskap» på denne måten: 

– Vi prøver å rydde i porteføljen av nettverk, og har gjort det over tid. Vi sitter nå igjen med noen få nasjonale og internasjonale nettverk.

Resultatet er at Frikirken, i løpet av de to siste årene, har meldt seg ut av om lag 15 ulike organisasjoner og nettverk.

Ikke nyttig

– Det har ikke vært så nyttig for oss å være med i disse, det har handlet mest om å stille på årsmøter og betale kontingent. Det har vært manglende engasjement og kapasitet fra vår side.

Synodestyret har nå laget noen retningslinjer for medlemskap.

– Vi har oppdaget at vi har vært medlem av organisasjoner som igjen er medlem av organisasjoner vi er medlem av. Frikirken ønsker fortsatt å være en betydelig aktør i økumenisk sammenheng, men ikke i form av medlemskap. I stedet vil vi ha mer samarbeid, sier synodeformann Jarle Skullerud i Frikirken.

I neste uke møtes nåværende og tidligere medlemmer av Til helhet for å diskutere hvordan det arbeidet som Til helhet driver, best kan ivaretas videre. De som fremdeles er medlemmer, er Indremisjonsforbundet, NLM, Normisjon, Ungdom i oppdrag og Laget. 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Mandag tar Steffen Røykenes igjen plass i rektorstolen ved den ImF-eide videregående skolen KVS Bygland.

Bedehuskirken har startet konkurransen Bibel Les for å få barn til å lese i Bibelen.

Generalsekretær Erik Furnes håper at lokale ledere vil samles lokalt til undervisning og samtale om misjonsarbeidet som en erstatning for ImFs avlyste Lederkonferanse.

Misjonseide NLA Høgskolen ønsker å starte økonomiutdanning i Kristiansand fra høsten 2021. På lengre sikt har høgskolen også mål om å tilby desentraliserte og nettbaserte utdanninger som er skreddersydd for landsdelen.

Silje Kausland er ansatt som Ung-leder i ImF-Ung Midthordland, og dermed kan kretsleder Ole Andreas Wastvedt konsentrere seg helt om kretslederoppgavene.

Copyright © Sambåndet 2020