Sambåndet

Fredag 21. februar 2020
RSS
AVSTEMNING: Generalforsamlingen i ImF ga fullmakt til å fusjonere ImF Trossamfunn med andre. FOTO: PETTER OLSEN

Normisjon positiv til fusjon

Normisjon Agder Trossamfunn vil takke ja om de blir invitert til samtaler om fusjon av trossamfunn.

Skrevet av Brit Rønningen og Petter Olsen den 24. november 2019.

På generalforsamlingen (GF) i ImF 8.– 9. november fikk ImF-styret fullmakt til å slå ImF Trossamfunn sammen med «andre trussamfunn på evangelisk luthersk grunn dersom ein finn det tenleg». Nyheten om at både ImF-styret og hovedstyret i NLM gikk inn for samtaler om fusjon av trossamfunnene, ble kjent 23. oktober. Flertallet på 103 utsendinger stemte for å gi en slik bred fullmakt, mens 50 ville begrense en sammenslåing til kun å gjelde NLM Trossamfunn.

Sambåndet har vært i kontakt med to andre trossamfunn som retter seg mot bedehusfolk.

Normisjon.

NORMISJON: – Vi vil takke ja til en invitasjon til å bli med i samtaler om en sammenslåing, sier Gunnar Urstad.

‒ Vi er tydelig på at det er bra med samtaler om slike ting, sier forstander i Normisjon Agder Trossamfunn, Gunnar Urstad.

Trossamfunnet har cirka 150 medlemmer, er tilknyttet Normisjon region Agder og tilbyr en kirkerettslig tilhørighet med tilknytning til Normisjon.

På spørsmål om det er aktuelt å bli med i et mulig felles trossamfunn med NLM og ImF, svarer Urstad:

‒ Vi har ikke vurdert det, men vi er i utgangpunktet positive til en slik fusjon, og vil takke ja til en invitasjon til å bli med i samtaler om en slik sammenslåing.

‒ Hvorfor er dere positive?

‒ Først må vi bli spurt, men vi tror det vil være en styrke med et stort felles trossamfunn på bedehuset. Om vi vil si ja, vil avhenge av hvordan det kommer til å se ut når det gjelder struktur og organisering, men vi har stor tro på at dette vil la seg gjøre, sier Gunnar Urstad.

Norges Bibelkirke.

Hos Norges Bibelkirke er holdningen annerledes. Trossamfunnet ble opprettet 22. oktober 2016 og har medlemmer i hovedsak med bakgrunn og engasjement i flere av misjonsorganisasjonene på bedehusene. Trossamfunnet har 51 medlemmer.

‒ Jeg har ikke noen annen kommentar enn at det er ryddig og greit at ImF Trossamfunn og NLM Trossamfunn slår seg sammen hvis det er det de vil, sier forstander Arve M. Abelsen til Sambåndet.

‒ Vi ønsker gjerne å ha en tydeligere profil enn det et slikt felles trossamfunn antagelig vil ha. Det går på ståsted og grunnsyn. I bedehusorganisasjonene er det ulikt syn når gjelder sang og musikk, synet på skapelsen og Guds ords autoritet, kirkevekst og den populariserte kristendomsformen, sier forstander Arve M. Abelsen og legger til:

‒ Organisasjonene har ulike strukturer, og trossamfunn spriker når det gjelder grunnsyn, men det er fint å komme sammen. Vi vil imidlertid fortsatt stå fritt og være et alternativ til konservative bibeltro kristne. 

‒ Så det er ikke aktuelt for dere å eventuelt bli med i et felles trossamfunn med NLM og ImF?

‒ Nei, vi er et alternativ for de som spør etter de gamle stier, svarer Arve M. Abelsen.

ImF Trossamfunn har i dag drøyt 1000 medlemmer, mens NLM Trossamfunn har vel 1200.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Dei nyaste songane frå Hilde Svela har bibelvers som tekst. Dei skal gjøre Bibelen øyrevenleg for store og små, og gjerne for gamle som slit med å hugse og snakke.

Egill Danielsen Stiftelse har fått godkjent søknad om å starte kristen ungdomsskole på Voss.

– Halvparten skal komme gjennom økning i Fast Givertjeneste (FGS) og resten gjennom ulike «stunt» i løpet av året, sier Kenneth Foss, arrangements og markedsansvarlig i ImF.

Elevene på KVS Lyngdal har gode forretningsideer og er gode til å markedsføre dem. Det blir det priser av.

SAKEN ER OPPDATERT Lære- og tilsynsrådet i ImF står fast på den gjeldende veiledningen om menn og kvinners tjeneste og anbefalingen om eldstetjenesten.

Copyright © Sambåndet 2020