Sambåndet

Fredag 6. desember 2019
RSS
TRUSSAMFUNN: Generalforsamlinga røystar i saka om fullmakt til å slå saman ImF Trossamfunn med andre. FOTO: PETTER OLSEN

Gav fullmakt til samanslåing av trussamfunn

GF ImF-styret fekk fullmakt frå generalforsamlinga til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn. Eit stort mindretal ville berre slå saman med NLM sitt trussamfunn.

Skrevet av Petter Olsen den 10. november 2019.

BILDØY: 23. oktober gjekk både sambåndet.no og utsyn.no ut med nyheita om at hovudstyra i ImF og NLM begge hadde gjort vedtak om å utgreia og vurdera samanslåing av trussamfunna. Begge styra meinte at generalforsamlinga (GF) måtte spørjast om løyve til dette. 

– Så lenge vårt misjonsfolk ønskjer at ImF skal oppretthaldast som eigen organisasjon, vil vi fremje ei best mogleg samarbeidsånd med søsken i andre organisasjonar og kyrkjesamfunn som står saman med oss i misjonsoppdraget og kampen for klassisk kristen lære, peikar ImF-styret på i saksutgreiinga til GF. I framlegget til vedtak bad ImF-styret om fullmakt til å slå saman trussamfunnet «med andre trussamfunn på evangelisk-luthersk grunn».

For vidt

To av utsendingane frå Bergens Indremisjon meinte denne formuleringa var i breiaste laget.

– Eg trudde det var snakk om samanslåing med NLM Trossamfunn. Med omgrepet «evangelisk-luthersk» kan fem-seks ulike trussamfunn vera aktuelle. Er det klokt å ha det så breitt? Det bør då i alle fall stå ei setning om at styret må koma tilbake til neste GF med eit forslag om samanslåing, sa Skrunes.

Generalsekretær Erik Furnes fekk ordet til forklaring. Han peika på at styret hadde vurdert Skrunes sitt poeng:

– Det er ikkje noko anna på bordet enn NLM, og me inviterte NLM til å vera med i vårt trussamfunn alt i 2015, sa Furnes.

Han viste til at synodeleiar Jarle Skullerud i Frikyrka i 2017 tok til orde for ei brei luthersk frikyrkje.

– ImF-styret trur ikkje dette er så sannsynleg, men me har for sikkerhets skuld bede om ei vidare fullmakt for å sleppa å gå tilbake til GF. ImF og NLM er misjonsorganisasjoner som har eit trossamfunn. Skulle det bli snakk om eit større kyrkjesamfunn, er det noko anna og må fremjast for GF, forsikra Furnes.

Avgrensa

Jan Fosse frå Bergens Indremisjon slo seg ikkje til ro med dette. Han la fram forslag om å avgrensa fullmakta til samanslåing med NLM Trossamfunn.

– Det handlar om teologiske skildnadar og ulikt kyrkjesyn, sa Fosse.

Andreas Bjørntvedt frå Fredheim Arena var derimot positiv til breidda i framlegget frå ImF-styret:

– Nokre av oss står nærare Normisjon enn NLM, sa Bjørntvedt.

103 mot 50

Torgeir Skrunes støtta også framlegget frå ImF-styret, men frå ein litt annan vinkel:

– Eg ser for meg at trussamfunnet skal veksa og organisasjonane i dagens form avta, sa han. I første omgang gjeld det samanslåing med NLM Trossamfunn, sa Skrunes. 

Roald Evensen ville derimot ikkje ha samanslåing i det heile.

– Eg ser ikkje visjonen og skjønar ikkje at vi skal bruke tid og krefter på det, sa han.

Roald Evensen ville ikkje setja fram noko skriftleg forslag, og dermed vart framlegget frå ImF-styret sett opp mot framlegget frå Jan Fosse. ImF-styret fekk då 103 røyster for sitt forslag, medan 50 røysta for Fosse sitt avgrensande framlegg.

2 Comments »

 • 1

  Halvard N. Sveen

  11.11.2019, kl. 21:41

  Som medlem av ImFs trossamfunn vil jeg uten tvil støtte tanken fra Roald Evensen slik jeg forstår den:

  Dersom medlemmer i andre organisasjoner vil bli medlem av ImFs trossamfunn, må de forplikte seg på og vedkjenne seg vår bekjennelse og lære. Da kan de bli medlemmer uten at det er snakk om sammenslåing med et annet trossamfunn.

  Vi som allerede er medlemmer av ImFs trossamfunn må få større innflytelse i denne saken enn de som «bare» er medlemmer/utsendinger til ImFs generalforsamling. Vi har ikke medlemsskap i DNK eller andre trossamfunn som påvirker vårt syn på saken.

  Svar
  • 1.1

   Erik Furnes

   12.11.2019, kl. 18:19

   Hei, Halvard. Beklager sent svar – hektisk møtedag.

   – ImFs ledelse har offentlig sagt i 6-7 år at vi ønsker å stå sammen med andre organisasjoner i bedehusland om et felles trossamfunn, og det er først nå at det kommer fram motforestillinger fra egne rekker.
   – Det er nå flere trossamfunn i bedehusland med tilnærmet identisk basis og profil. I en kirkesituasjon der liberale krefter har stått sammen for å endre kristen lære, samt at konservative preges mer av fragmentering, bør vi etter min mening forene kreftene og stå sammen på dette feltet.
   – Spørsmålet om fusjon var det naturlig å løfte opp i det forum der trossamfunnet ble stiftet, selv om en ikke var forpliktet til det ifølge vedtektene. Det er ImFs styre og generalforsamling som er organisasjonens høyeste styringsmyndighet, og derfor bør slike strategiske valg treffes der.
   – Medlemmer i et trossamfunn vil over tid bestå av mennesker med både nært og fjernt forhold til misjonsorganisasjonen, og innflytelse over trossamfunnet må derfor utøves gjennom sistnevnte. Vi lytter gjerne til råd, men det er ingen som har talt for at trossamfunnet skal være medlemsstyrt, med de fruktene vi har sett av det i DNK.

   Svar

Skriv en kommentar

Mannen som risikerer mye for å sikre ureturnerbare asylsøkere arbeidsrett, ble torsdag hedret med Petter Dass-prisen 2019.

Bildøy Bibelskole og ImF Midthordland erstatter julemessen med et annet arrangement på en annen tid på året.

At ImF-styret har valt Kjell Hauan til nestformann er i tråd med det som har vore praksis dei ti siste åra. Tanken bak har ei endå lengre historie.

DEBATT «Ingen som følger med i norsk kristen- og samfunnsliv, bør være overrasket over at NLAs eierorganisasjoner lærer at rammen for seksuelt samliv er det monogame ekteskapet mellom mann og kvinne.» Det skriver tre av NLA-eierne i et debattinnlegg.

Sambåndet-redaksjonen følger med i tiden og lanserte på Indremisjonsforbundets lederkonferanse podcasten Lydbåndet. Nå ligger fem episoder ute på nettet.

Copyright © Sambåndet 2019