Sambåndet

Fredag 21. februar 2020
RSS

Ny tenåringsleder i Bergens Indremisjon

Forsamlingen Betlehem har nå fått på plass en ny tenåringsleder og vikar for kontorleder og barne- og familieleder. Styret jakter fortsatt forsamlingsleder.

Skrevet av Brit Rønningen den 2. oktober 2019.

‒ Vi har tro på at de kan gjøre en god jobb for Bergens Indremisjon og tilføre Betlehem nye ting, sier styreleder Øystein Bydall i Bergens Indremisjon til Sambåndet.

Han snakker om forsamlingens tre nyansatte. Ragnhild Låstad (28) er ansatt som ny tenåringsleder i 50 % stilling. 1. august tok hun over stillingen som Bjørn Sverre Juliussen har hatt. Låstad bor i Bergen og studerer praktisk teologi og ledelse på NLA Høgskolen.

Lederne
‒ Jeg brenner for at ungdommer skal komme til tro på Jesus og bli disipler som blir bevart i troen, sier Låstad.

Hva vil være viktig for deg som tenåringsleder?

‒ Arbeidet står og faller på lederskapet. Derfor er det viktig å bygge gode og trygge ledere som blir tatt vare på, for det er de som driver ungdomsarbeidet. Jeg kan ikke gjøre jobben uten lederteamet.

Hva er ditt inntrykk av ungdomsarbeidet i Bergens Indremisjon?

‒ Mitt inntrykk er at det drives et solid ungdomsarbeid, og at ledere er utrolig flinke til å se og ta vare på ungdommene, og at de gir god trosopplæring.

Vikarer
I tillegg har forsamlingen ansatt Helene Romarheim i 80 % som vikar for kontorleder Sigrid Therese Torgersen frem til midten av juni neste år. Hun gift og har to barn og er aktiv i Krio-fellesskapet på Eknes bedehus og har drosjeløyve i Nordhordland Taxisentral.

Bodhild Fjelltveit (35) er ansatt som vikar i 50 % i barne- og familielederstillingen frem til 31.12.2109. Marta Lomheim som har stillingen, er tilbake i 20 % etter en tids sykemelding og tar sikte på å øke stillingsprosenten i løpet av høsten. Fjelltveit bor i Haugsdal i Fana, er gift, har tre barn og er bonde.

Forsamlingsleder
Bergens Indremisjon står fortsatt uten forsamlingsleder etter at Glenn Nord-Varhaug sluttet.

‒ Vi ser fremdeles etter forsamlingsleder. Styret jobber med å finne kandidater som er aktuelle. Senere i høst vil vi ha annonse inn i de kristne dagsavisene, på Facebook og nettsiden vår. Vi er forberedt på at det kan ta tid før vi har en forsamlingsleder på plass, men det får ta den tid det tar, sier Bydall.

Frem til en forsamlingsleder er på plass, vil flere av oppgavene som normalt ligger til daglig leder, bli fordelt til styret.

‒ Styret har lagt en plan for å følge opp de ansatte i denne mellomfasen på en god måte, forteller Øystein Bydall.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Dei nyaste songane frå Hilde Svela har bibelvers som tekst. Dei skal gjøre Bibelen øyrevenleg for store og små, og gjerne for gamle som slit med å hugse og snakke.

Egill Danielsen Stiftelse har fått godkjent søknad om å starte kristen ungdomsskole på Voss.

– Halvparten skal komme gjennom økning i Fast Givertjeneste (FGS) og resten gjennom ulike «stunt» i løpet av året, sier Kenneth Foss, arrangements og markedsansvarlig i ImF.

Elevene på KVS Lyngdal har gode forretningsideer og er gode til å markedsføre dem. Det blir det priser av.

SAKEN ER OPPDATERT Lære- og tilsynsrådet i ImF står fast på den gjeldende veiledningen om menn og kvinners tjeneste og anbefalingen om eldstetjenesten.

Copyright © Sambåndet 2020