Sambåndet

Fredag 27. november 2020
RSS
UTVENDIG: Slik vil det nye bedehuset på Sørbø se ut. Plantegnning: Rune Sørensen

Vea får nytt bedehus

Bedehuset Betel i Veavågen på Karmøy er blitt for lite, og nå skal det bygges nytt på Sørbø.

Skrevet av Brit Rønningen den 3. april 2019.

INNE: Slik vil det se ut innvendig i det nye bedehuset. Plantegning: Rune Sørensen

− Det er høy aktivitet på bedehuset, og det er blitt for lite, sier formann Olaf Hansen i bedehusstyret for bedehuset Betel til sambåndet.no.

Bedehuset i Veavågen på Karmøy ble bygd i 1911. Hansen regner at det er cirka 200 stykker som kommer på søndagsmøtene. Blant aktivitetene på huset nevner han ungdomsforening, søndagsskole, barnelag og kor.

Til sammen tror Hansen at det er 400-500 mennesker innom bedehuset i løpet av en uke.

Målet
− Vi trenger nye og moderne fasiliteter, forklarer han.

Han opplyser til sambåndet.no at de har kjøpt en tomt på Sørbø, ikke langt fra Betel, som de har nedbetalt.

− Vi har fått laget plantegninger, finansieringen er på plass og der er utarbeidet en reguleringsplan.

− Hvordan ser fremdriftsplanen ut?

− Vi håper å kunne begynne i slutten av 2019 – begynnelsen av 2020. Målet er at det nye bedehuset skal være ferdig og klar til bruk høsten 2021.

Engasjement
Det nye bedehuset er kostnadsberegnet til 25 millioner kr. Så langt har Betel 4,7 millioner kr i egenkapital, og folk har forpliktet seg til å gi 90 000 kr i måneden i fast givertjeneste til prosjektet.

− Folk viser et fantastisk engasjement. Det er inspirerende. Alle vil at dette er noe vi skal få til. Bedehuset er i vekst og utvikling. Da er det ekstra viktig med et hus som er fremtidsrettet og som kan legge grunnlaget for bedehusdrift de neste 100 årene, sier Olaf Hansen.

KARMØY: Det nye bedehuset skal bygges på Sørbø i vestre del av Vea. FOTO: PETTER OLSEN

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Økt ensomhet blant studentene samtidig som akademiske resultater forbedret seg. Det er to stikkord for hvordan pandemien så langt har påvirket fire kristne høgskoler.

Møre ungdomsskule har utvidet og skiftet navn til Møre barne- og ungdomsskule Ålesund. Avdelingsleder for det nye barnetrinnet er fornøyd med åpningen.

Nordmøre og Romsdal Indremisjon har tilpasset seg de nye koronarestriksjonene og endret navn og innhold på den årlige julemessa.

ImF Sunnmøres årlige arrangement «Stjernedryss i advent» blir litt annerledes i år. I stedet for å samles fysisk kan man samles foran skjermen hjemme i stua.

(Korona) Tilbud for unge bør være et prioritert område resten av 2020, mener generalsekretær og kretsledere i ImF.

Copyright © Sambåndet 2020