Sambåndet

Fredag 27. november 2020
RSS
I oktober 2014 demonstrerte 3000 folkehøgskoleelever foran Stortinget, som en reaksjon på Regjeringens kuttforslag til folkehøgskolene. Støttepartiene KrF og Venstre sørget for at kuttet ble reversert.

Demonstrerer mot kutt til folkehøgskoler

I ettermiddag blir det demonstrasjon foran Stortinget mot regjeringens forslag i statsbudsjettet om millionkutt i bevilgningene til folkehøgskolene.

Skrevet av Redaksjonen den 17. oktober 2017.

DAGLIG LEDER: Odd Arild Netland i Folkehøgskolerådet.

Folkehøgskolerådet har summert kutt-forslaget til 45 millioner kroner.

– Vi er svært skuffet over forslaget regjeringen har lagt fram. Kuttet vil få store konsekvenser for enkeltskoler og elever, og det rammer usolidarisk i en tid der folkehøgskolene har rekordmange elever. Det sier Odd Arild Netland, daglig leder i Folkehøgskolerådet, i en pressemelding. 

Ønsker annerledes år

Denne høsten startet over 7700 elever på folkehøgskole. Det er ny rekord for tredje år på rad.

– Veksten i folkehøgskolen er et tydelig signal til resten av Skole-Norge. Stadig flere elever er slitne etter karakterpress på videregående og sier de ønsker et annerledes år før videre studier. 1/3 av elevene har ikke fullført videregående skole. Uten både karakterer og eksamener evner folkehøgskolene å gi elevene lyst og motivasjonen til videre læring, sier Netland og fortsetter:

– Sett i lys av frafallsproblematikken, både i den videregående skolen og i høyere utdanning generelt, er dette signalet fra regjeringen svært alarmerende.

Kortkurs og andreår

Ifølge Folkehøgskolerådet er kuttet tredelt og slår ut slik:

  • Regjeringen foreslår å kutte i støtten til folkehøgskolene med 25 millioner.
  • Studiestøtten til elevene kuttes totalt med 11 millioner.
  • Regjeringen tar ikke høyde for elevveksten folkehøgskolene har hatt de siste årene. Det innebærer et kutt på 9 millioner.

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) sier til avisen Dagen 12. oktober at det er korte kurs og tilskudd til et andreår regjeringen ønsker å kutte. Regjeringen mener kortkursene i stor grad brukes av elever over 50 år til ulike fritidsaktiviteter.

– Vi ønsker å beskytte og verne om dem som går ett, helt år på folkehøgskole, og vi mener at kortkurs bør finansieres på annen måte, sier Asheim.

Kutt i støtten til et andreår på folkehøgskole begrunner Asheim slik: 

– Vi mener i utgangspunktet at et folkehøyskoleår skal vare i ett år. Noen studenter går et år på én folkehøgskole og så et år til på en annen.

Satser på opposisjonen

Folkehøgskolerådet anfører i pressemeldingen at dette er tredje gang på fire år Regjeringen Solberg foreslår å kutte i støtten til folkehøgskolene. I 2014 og 2015 ble forslagene nedstemt av et stort flertall på Stortinget.

Før Stortingsvalget i september lovet både KrF, Venstre,  SV og Senterpartiet å jobbe for økte bevilgninger til folkehøgskolene.

– Vi regner med at disse partiene nå kjemper vår sak inn i budsjettarbeidet, og vi håper Stortinget også denne gangen nuller ut kuttet, sier daglig leder Odd Arild Netland i Folkehøgskolerådet.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Økt ensomhet blant studentene samtidig som akademiske resultater forbedret seg. Det er to stikkord for hvordan pandemien så langt har påvirket fire kristne høgskoler.

Møre ungdomsskule har utvidet og skiftet navn til Møre barne- og ungdomsskule Ålesund. Avdelingsleder for det nye barnetrinnet er fornøyd med åpningen.

Nordmøre og Romsdal Indremisjon har tilpasset seg de nye koronarestriksjonene og endret navn og innhold på den årlige julemessa.

ImF Sunnmøres årlige arrangement «Stjernedryss i advent» blir litt annerledes i år. I stedet for å samles fysisk kan man samles foran skjermen hjemme i stua.

(Korona) Tilbud for unge bør være et prioritert område resten av 2020, mener generalsekretær og kretsledere i ImF.

Copyright © Sambåndet 2020