Sambåndet

Søndag 23. februar 2020
RSS
NEDGANG: I 2017 er det en betydelig nedgang i antallet som har betalt kontingentgioen for Sambåndet.

Kritiske tall for Sambåndet

Bare 1 av 3 har betalt frivillig kontingent. Det er den laveste oppslutningen siden ordningen startet og gir 600.000 kroner mindre inntekt enn forventet.

Skrevet av Vilhelm Viksøy den 7. september 2017.

INNSTENDIG: ImF-formann Odd Asbjørn Nybø oppfordrer flere til å betale den frivillige kontingenten på Sambåndet. Bildet er fra generalforsamlingen i 2016. Foto: Petter Olsen

Etter at ImF-styret i 2011 vedtok at Sambåndet skulle bli «gratis-blad» med frivillig kontingent, har våren vært en spennende tid for bladets ledelse. «Hva blir tallene i år?» For selv med økte annonseinntekter er kontingenten den desidert viktigste inntektskilden for bladet.

Underskudd
Sambåndet utgis av Indremisjonsforbundet og er en del av medieavdelingen deres, ImF Media. Denne avdelingen har i mange år hatt negative tall på papiret, dels fordi den utfører oppgaver for øvrige avdelinger på vegne av fellesskapet og tar sin del av felleskostnadene. Kontingenten er derfor en viktig inntektskilde ikke bare for bladet, men for hele mediearbeidet i ImF og ImF sett under ett.

Sambåndet har ca. 7000 abonnenter, men det budsjetteres ikke med betaling fra alle disse. En del av abonnentene får av ulike årsaker bladet vederlagsfritt, for eksempel institusjoner og skoler, eller som bonus for givertjeneste eller som del av et ansettelsesforhold. Når kontingenten i tillegg er frivillig, sendes det heller ikke ut purring ved manglende betaling.

31 prosent
Budsjettet for kontingenten er derfor de siste årene gjort opp med en forventning om 50 prosent dekning, altså 3500 betalende lesere, også det et optimistisk tall når erfaringen tilsier 40-45 prosent betalende lesere.

– Sambåndet-kontingenten er avdelingens hovedinntekt. Vi har også betydelige inntekter fra salg av grafiske tjenester, men det er ikke nok timer i døgnet til at vi skal klare å kompensere for de som ikke betaler kontingenten, sier Petter Olsen, medieleder i ImF og ansvarlig redaktør for bladet Sambåndet.

Når årets tall viser 31 prosent betalende lesere, ikke 50 prosent, er tallene ekstra dramatiske. Som redaktør blir Petter Olsen både trist og overrasket over svikten i betalingen.

– Dette stemmer ikke overens med at mange lesere melder tilbake at de synes bladet har blitt enda bedre de siste årene. Derfor er jeg både trist og overrasket.

– Skuffende
Kontingentgiroen ble sendt ut i vår, og ved innledningen til sommeren var kontingentinntekten på ca. 1,2 millioner. Dette er 200.000 mindre enn siste års inntekter. Årets budsjett er derimot på 1,8 millioner forventede kontingent-kroner etter at ImF-styret, som eiere, vedtok å øke den frivillige kontingenten fra kr 375,- til 475,-. Dermed er Sambåndet 600.000 bak kontingent-budsjettet.

– Oi, dette var ikke hyggelig, sier ImF-formann Odd Asbjørn Nybø og fortsetter:

– Vi hadde en forventning om at vi skulle klare å nå dette målet. Derfor er dette veldig skuffende. Selv med en økning av kontingenten er ikke bladet dyrt, sier formannen.

Noen umiddelbare konsekvenser vil likevel ikke underskuddet få.

– Nei, vi må få inn pengene, så enkelt er det. Jeg må derfor sende en sterk oppfordring til flere om å betale, sier Nybø.

– Bruk giroen
Siden ordningen med kontingent er frivillig, vil det være både ugunstig og krevende å sende ut purring på kontingenten. Redaktøren støtter derfor formannens appell til leserne:

– Bruk giroen dere fikk. Det betyr ingenting at den anbefalte betalingsfristen er utgått. Dersom giroen er forlagt, er det også mulig å bruke kontonummeret som er oppgitt på side 6 i bladet, merk da giroen med «kontingent», sier Petter Olsen og lover valuta for pengene:

– Redaksjonen vil fortsatt gjøre sitt aller beste for å gi våre lesere «full beskjed» – slik Lars Oftedal i sin tid formulerte som mål for Stavanger Aftenblad – om det ImF arbeider med.

Les også: Et svar om framtiden til Sambåndet.

Vil du betale? Kontonummeret er 8220.02.80403 (merk med «kontingent»).

Vil du bli abonnent? Send e-post til sambaandet@imf.no eller tegn digitalt abonnement via denne lenken.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Voss herad krev omregulering av eigedommen som Egill Danielsen Stiftelse ynskjer å leiga til ny kristen ungdomsskule. Dermed blir det truleg ikkje oppstart før hausten 2021.

Dei nyaste songane frå Hilde Svela har bibelvers som tekst. Dei skal gjøre Bibelen øyrevenleg for store og små, og gjerne for gamle som slit med å hugse og snakke.

Egill Danielsen Stiftelse har fått godkjent søknad om å starte kristen ungdomsskole på Voss.

– Halvparten skal komme gjennom økning i Fast Givertjeneste (FGS) og resten gjennom ulike «stunt» i løpet av året, sier Kenneth Foss, arrangements og markedsansvarlig i ImF.

Elevene på KVS Lyngdal har gode forretningsideer og er gode til å markedsføre dem. Det blir det priser av.

Copyright © Sambåndet 2020