Sambåndet

Søndag 23. februar 2020
RSS
VALG: Er den kristne troen relevant i og for partipolitikken? Foto: Petter Olsen

Jesus og partipolitikken

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har utvilsomt rett i at «Jesus er mye større enn norsk partipolitikk», men ikke i at kristentroen må holdes atskilt fra politikken.

Skrevet av Petter Olsen KOMMENTAR den 2. september 2017.

Årets sommer har vært preget av en debatt om forholdet mellom kristendom og politikk og jakt på «kristenvelgeren». Til nrk.no 19. juli sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at politikere burde være forsiktige med å blande tro og politikk, og han gjorde det klart at han selv ikke ønsket å gå inn i en debatt om hva Sp kan tilby kristne velgere. Jeg trekker fram Vedum fordi jeg synes Sp-lederens begrunnelse er det prinsipielt mest interessante som har festet seg hos meg i denne debatten.

– Innsnevret
Vedum viste til at politikk er helhet og som sådan handler om verdispørsmål, og han mener diskusjonen noen ganger blir innsnevret til å handle om «bioteknologi, Israel, privatskoler og den type saker.» Disse sakene er ifølge Vedum «viktige nok», men Sp-lederen «tror mange av dem som har en tro, ikke kjenner seg igjen i at det bare er sånne symbolsaker som avgjør.»

Vedum fortsatte: «Jeg tror Jesus er mye større enn norsk partipolitikk. Det går ikke an å definere om du er mer i samsvar med Jesu ord om du stemmer på Frp, KrF eller Ap. Jeg tror han (Jesus, min anm.) hever seg over alle sammen.»

– Misbruk
Med det som bakgrunn advarte Vedum mot å «gjøre trosspørsmål til partipolitiske spørsmål.»: «De gangene man mest har misbrukt religion, er når man begrunner politiske standpunkt med at det og det står der og der i Bibelen eller Koranen. At man gjør sine politiske standpunkt til Guds standpunkt, det er et enormt kraftig virkemiddel», avsluttet Sp-lederen intervjuet med NRK.

Skille
Prisverdig nok innhentet NRK kommentar fra både KrF-leder Knut Arild Hareide og Frp-statsråd Sylvi Listhaug, som begge hadde uttalt seg i debatten før intervjuet med Vedum. På spørsmål fra NRK om det er holdbart å «peke på bibelvers som grunnlag for politiske vedtak», svarte Hareide: «Jeg tror en skal være veldig tydelig på at det er enkelte oppgaver som ligger til trossamfunn, mens de politiske partiene skal ta oppgavene som er for samfunnet.»

I en skriftlig kommentar til NRK responderte Listhaug med at det «handler om verdier, ikke personlig tro.» Det handler, fortsatte hun, «om å ta vare på de norske, kristne og vestlige verdiene. Det betyr langt mer enn at det kun gjelder personlig kristne.»

Veiledning
Her er det flere ting å ta tak i. I motsetning til Vedum mener jeg det finnes noen «symbolsaker» som er viktige nok til å rettlede en kristen i hans partivalg. Dette er saker som Bibelen gir klare svar på, og da må Bibelen kunne brukes – om ikke alltid i offentlig debatt, så i en kristens politikers eller velgers arbeid med å vurdere en sak.

Jesus kan ikke begrenses til bestemte partier, men hans ord i Bibelen kan veilede i valg mellom partier. Det kan være fristende også for en kristen å gjøre som Vedum og la allmenne politiske saker som Bibelen ikke uttaler seg om, avgjøre, men det er ikke sikkert det er klokt.

Gud styrer
Uten at ta det ordet i munnen, svarer Hareide NRK ved å vise til toregimentslæren. Men det spørs om han ikke her setter opp et vanntett skille som ikke er å anbefale. Gud styrer både det åndelige (Hareide: «trossamfunn») og verdslige regiment (Hareide: «samfunnet»), og kristne bør ikke unnlate å holde fram Bibelens budskap (for eksempel i debatten om å utvide ekteskapet til også å gjelde samkjønnede).

Så er jeg selvsagt enig med Knut Arild Hareide i at det er viktig å løfte fram den kristne kulturarvens betydning også i dag, og – som Sylvi Listhaug påpeker – at de kristne verdiene er så fundamentale at de også har betydning for dem som ikke kaller seg kristne.

Denne kommentarartikkelen er en del av Sambåndets temaseksjon i august, som handler om forholdet mellom politikk og kristendom, og flere av momentene i kommentaren er utdypet i bladet. Er du ikke abonnent? Digitalt abonnement kan tegnes via denne lenken. Du kan også ta kontakt med redaksjonen på e-postadresse sambaandet@imf.no.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Voss herad krev omregulering av eigedommen som Egill Danielsen Stiftelse ynskjer å leiga til ny kristen ungdomsskule. Dermed blir det truleg ikkje oppstart før hausten 2021.

Dei nyaste songane frå Hilde Svela har bibelvers som tekst. Dei skal gjøre Bibelen øyrevenleg for store og små, og gjerne for gamle som slit med å hugse og snakke.

Egill Danielsen Stiftelse har fått godkjent søknad om å starte kristen ungdomsskole på Voss.

– Halvparten skal komme gjennom økning i Fast Givertjeneste (FGS) og resten gjennom ulike «stunt» i løpet av året, sier Kenneth Foss, arrangements og markedsansvarlig i ImF.

Elevene på KVS Lyngdal har gode forretningsideer og er gode til å markedsføre dem. Det blir det priser av.

Copyright © Sambåndet 2020