Sambåndet

Torsdag 21. januar 2021
RSS
VERGELØSE KRISTNE: Økt religiøs nasjonalisme gjør livet vanskeligere for kristne i blant annet India. Heitmann forteller at det i gjennomsnitt har vært 40 angrep per måned i India og Pakistan. Foto: Åpne Dører

Økt nasjonalisme rammer også kristne

SERIE: Nasjonalisme er på frammarsj, også i Europa, og dette rammer blant andre kristne, mener Amnesty og Åpne Dører.

Skrevet av Ingunn Marie Ruud, KPK den 27. juli 2017.

Fakta

Nasjonalisme

  • Nasjonalisme er både en følelse av tilhørighet mennesker kan ha, og en politisk ideologi. De to henger sammen.
  • Nasjonalismens mål er at nasjonen, altså en språklig, kulturell og historisk enhet, skal utgjøre en selvstendig stat.
  • Open Doors mener dette er de åtte viktigste drivkreftene bak forfølgelsen av kristne: Islamsk undertrykkelse, religiøs nasjonalisme, klan- og stammemotstand, kirkelig arroganse, kommunistisk undertrykkelse, diktatorisk paranoia, sekulær intoleranse og organisert korrupsjon.
  • Forfølgelse defineres som «fiendtlige handlinger rettet mot dem som identifiserer seg med troen på Jesus Kristus. Dette kan innebære fiendtlige holdninger, ord og handlinger».

Kilde: Store norske leksikon og Kristelig Pressekontor

NASJONALISME: Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, forteller at nasjonalisme (se faktaboks) i økende grad brukes mot religiøse minoriteter, deriblant kristne.

– På et generelt grunnlag kan vi bekrefte at trender til økt nasjonalisme og flere steder nasjonalisme kledd i en majoritetsreligiøs drakt, ser ut til å føre til at religiøse minoriteter er mer utsatt enn før, sier Egenæs.

Ideologi

Religiøs nasjonalisme er en ideologi der et område eller en stat skal tilhøre én spesiell religion. Ideologien oppfatter sin religion som totalt overlegen alle andre og utfolder seg innenfor landets grenser.

Generalsekretæren legger til at religiøse minoriteter alltid har vært utsatt, og at dette ikke bare gjelder kristne.

– Vi ser det både med rohingyaene i Myanmar, med koptiske kristne i Egypt og muslimer i Russland at det er kraft i kombinasjonen av nasjonalisme og majoritetsreligion, sier Egenæs.

– Bort fra universelle rettigheter

Amnesty-sjefen setter den økte forfølgelsen av kristne i sammenheng med en utvikling som går bort fra tanken om universelle rettigheter og mot en situasjon der kun flertallsrettigheter råder.

– Vi ser en utvikling, både i Europa og andre steder i verden, mot en mye tøffere nasjonalisme, og at mange land spiller som om det flertallet ønsker, er demokratiets lov. Det er jo egentlig det motsatte av demokrati. Demokratiet, og ikke minst menneskerettighetene, er jo der nettopp for å beskytte minoritetene, sier Egenæs.

Generalsekretæren mener det er ekstremt bekymringsverdig at det spilles slik på flertallets mening, særlig i svake demokratier.

– Kristne er blant dem som definitivt opplever den harde siden ved dette i en del land, sier Egenæs.

Økt forfølgelse

DE 50 VERSTE: World Watch List rangerer de 50 landene der det foregår mest forfølgelse av kristne. Illustrasjon: Åpne Dører

215 millioner kristne opplever høy grad av forfølgelse på grunn av sin tro, og tallet fortsetter å øke, viser World Watch List (WWL). Dette er en årlig rapport som Open Doors International utarbeider for å måle graden av forfølgelse av kristne i ulike land.

– Noen vil kanskje bli overrasket over trendene der religiøs nasjonalisme forårsaker forfølgelsen, særlig i Asia, sier faglig leder i Åpne Dører, Stig Magne Heitmann til KPK.

Ikke én bestemt religion

Religiøs nasjonalisme er ikke begrenset til en bestemt religion, men skjer ifølge Heitmann både i hinduistiske, muslimske, buddhistiske og kommunistiske land.              

– Et eksempel er Kinas president Xi Jinping som har sagt at hvis kineserne ønsker å tilhøre en religion, bør det være en kinesisk religion og viser til konfutsianismen, sier Heitmann.

Forfølgelsen som drives frem av religiøs nasjonalisme, får ifølge Heitmann ikke like mye oppmerksomhet i mediene som for eksempel angrep fra islamistiske grupper og regimer.

– Noen vil kanskje bli overrasket over trendene der religiøs nasjonalisme forårsaker forfølgelsen, særlig i Asia, sier faglig leder i Åpne Dører, Stig Magne Heitmann. FOTO: Markus Plementas, KPK

– De kristne i disse områdene er veldig vergeløse. I India og Pakistan har det i gjennomsnitt vært 40 angrep per måned. Vi ser de samme tendensene til radikalisering i omkringliggende buddhistiske land som Sri Lanka, Buthan og Myanmar, sier Heitmann.

Også i sentral-Asia, i de tidligere sovjetiske «stan»-statene ser Heitmann en negativ utvikling.

– Disse landene har fått ganske diktatoriske regimer som er mistenksomme overfor enhver gruppe de føler kan utgjøre en trussel mot deres hegemoni og totale herredømme, sier han.

– Viktig kor

Amnesty-generalen synes det er positivt at Åpne Dører publiserer sin World Watch List hvert år.

– Alt som er med og avslører maktmisbruk, brudd på menneskerettighetene og diskriminering av enkeltpersoner eller minoriteter er en bra ting, sier Egenæs.

Han mener menneskerettighetssystemet er helt avhengig av denne typen dokumentasjon og offentliggjøring.

– De er en del av et veldig viktig kor som er med å insistere på at virkelige demokrati og respekt for menneskerettighetene defineres av blant annet hvordan minoriteter behandles, sier Egenæs.

Asia

Fem av de seks landene med størst negativ utvikling når det gjelder forfølgelse for sin kristne tro dette året, befinner seg i sør- og sørøst-Asia: India, Bangladesh, Laos, Bhutan og Vietnam. Sri Lanka som ligger i samme region, er en nykommer på WWL 2017.

– En klar trend er at religiøs nasjonalisme fører disse landene oppover på listen. Dette er en tendens som har pågått helt siden 90-tallet da få brydde seg om signalene. Men i år synes jeg dette har blitt veldig tydelig, sier Dr. Ron Boyd-MacMillan, leder for strategisk forskning ved Open Doors International, i en pressemelding.

Ikke bare dårlig nytt

Selv om Åpne Dørers rapport viser at forfølgelsen av kristne i verden øker, er det ifølge Stig Magne Heitmann ikke bare dårlige nyheter.

– Når det for eksempel rapporteres om voldelige angrep og kampanjer for å få re-konvertert folk i India, er det fordi kirken vokser der, sier han.

Heitmann mener kirkevekst ofte er foreliggende for økt forfølgelse av kristne.

– Bak nesten all økning i forfølgelse ligger det også en vekst og vekkelse i den kristne kirken. Når myndigheter og andre grupper blir redde og tyr til forfølgelse er det fordi de kristne er så ivrige og frimodige i sin tro. KPK

Redigert for sambåndet.no av Petter Olsen

Dette er den første i en serie på seks artikler på sambåndet.no om religionens vilkår i dagens samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Kom gjerne med dine tanker i kommentarfeltet under.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Både ImF og Tro & Medier har nå takket nei til å være med på Vårt Lands planer om en egen fjernsynskanal. Tro & Medier vil i stedet samarbeide med en svensk TV-kanal.

Folk satsar på at sommaren blir normal nok til at det blir bibelcamping i Lyngdal i år også.

(Korona) ImF åpner nå for normal aktivitet i barne- og ungdomslag der deltakerne er yngre enn 20 år. Der et er også mulig med små husgrupper.

Etter 36 år som ansatt på Nordhordland Folkehøgskole går Jan Inge Wiig Andersen av med pensjon til høsten.

Søndag 17. januar er det mange digitale møter å velge blant fra indremisjonsfamilien. Her får du en kretsvis oversikt.

Copyright © Sambåndet 2021