Sambåndet

Onsdag 8. april 2020
RSS
NETTVERK: John-Inge Rolfsnes har ansvar for nettverket "Lovsang i medgang og motgang - til Guds ære" på Lederkonferansen i november. Foto: Ingrid Kvernenes Misje

Skal undervise om lovsang på lederkonferansen

John-Inge Rolfsnes har sagt ja til å lede et av nettverkene på ImFs lederkonferanse.

Skrevet av Brit Rønningen den 13. juli 2017.

− Nå er nettverkene på lederkonferansen i boks. Noen av dem var det vanskelig å få folk til. Men når folk først sa ja, var de veldig inspirerte og motiverte. Vi har prøvd å ta utgangspunkt i lokale behov, og så har vi lagt vekt på kvalitet, folk som har kompetanse på feltet. Jeg tror det blir bra undervisning, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i Indremisjonsforbundet (ImF).

Engasjement
John-Inge Rolfsnes skal sammen med Øystein Berg Slettahjell ha ansvar for nettverket Lovsang i medgang og motgang – til Guds ære. Rolfsnes er engasjert i lovsangstjenesten i Stord Indremisjon og Leirvik bedehus på Stord. I fjor gav han ut EP-en «Et nådens år» og har lang fartstid fra låtskriving og formidling.

− Jeg har i utgangspunktet et engasjement for lovsang og er veldig glad i lovsang. Jeg har ledet lovsang i ulike sammenhenger, alene og sammen med andre og med og uten band, og jeg har undervist om det i ulike sammenhenger, sier Rolfsnes til sambåndet.no.

Lovsang
− Hva er lovsang?

− Det er ikke en musikkstil, men det har kanskje blitt det. Lovsang kjennetegnes ved tekster som opphøyer og priser Gud. Tekstene er det sentrale. Man har lovsanger i ulike sjangere, men en har nok en tendens til å tenke i retning av moderne lovsang.

− Hvorfor tittelen «Lovsang i medgang og motgang – til Guds ære»?

− Det Gud har gjort for oss gjennom Jesus, gjør at uansett hvordan vi mennesker har det, så kan vi lovsynge Gud. Han fortjener den hyllesten uansett hvordan man har det og hva som skjer i livet, sier Rolfsnes og fremholder at det er en spennvidde i hvordan lovsangen kan uttrykkes.

Bredt spekter
− Du finner et bredt spekter av lovsanger i Salmenes bok. Én form for lovsang er å klage. Det er et tillitsforhold i bunn når mennesker velger å gå til Gud med sin klage. Lovsang og tilbedelse er et uttrykk for et hjerteforhold mellom menneske og Gud. Det er en tillitserklæring å gå til Gud med det som er vanskelig.

Rolfsnes er fascinert av Davids samler.

− Han kan komme med en klage, hans fiender er ute etter ham, det ser mørkt ut. Så midt i en setning snur han og sier: men jeg vil prise Gud. Jeg velger å gå til Gud. Det er et valg jeg tar.

Lede forsamlingen
Dermed er Rolfsnes inne på lovsang i bibelsk sammenheng, som er et av punktene som vil bli tatt opp i undervisningen i nettverket. Andre ting som vil bli tatt opp, er hvordan lede en forsamling i lovsang og hvordan lede en forsamling i lovsang.

− Du må vite hvordan lede, og du må kjenne forsamlingen du skal lede, og vite hvor den er hen. Det kan være utfordrende. En forsamling kan være i medgang eller motgang. Noen vil gjerne være med på lovsangen du leder, andre er mer forsiktige. Der er geografiske forskjeller, forskjeller på forsamlingene, der er ulike menighetskulturer og ulike personlige erfaringer, forklarer Rolfsnes.

Skrive selv
Deltakerne i nettverket skal også få lov til å skrive egne lovsanger.

− I gamle dager var det stort sett prester og teologer som skrev salmer, lovsanger og kristne sanger. I dag er det ikke slik lenger. Nå er det blitt mer vanlig at andre lager lovsanger. Det er sunt og positivt at det framelskes en kultur der en kan skrive egne sanger, noe som kan skape lokal identitet og eierskap, sier Rolfsnes og legger til:

− Det blir spennende å møte den gruppen som melder seg på dette nettverket; hvilke ulike sammenhenger de kommer ifra og hvilke ulike erfaringer de har. Det er viktig å dele erfaringer og lære av hverandre.

Misjon
− Dirigent Jostein Myklebust i divisi har gjennom Sambåndet etterlyst hvordan vi kan jobbe for at sang og musikk kan bli misjonal igjen og ikke «bare» et verktøy for lovsang og tilbedelse. Hva tenker du om det?

− I en av salmene skriver David at han vil lovsynge Gud midt blant folkeslagene. Å lovsynge Gud kan være misjon og en måte å være tydelig på. Lovsangene kan være misjonale i seg selv. Kirkefremmede kan få evangeliet forkynt gjennom sang og musikk. Man synger ut sannheter om Gud, sier John-Inge Rolfsnes.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

(Korona) I viruskrisen er det mange som strømmer møter, og Fredheim Arena og NLA Høgskolen har tatt initiativ til å lage podcaster.

(Korona) Både ImF Sør sine gjenbruksbutikker og Bruktbutikken på Straume er stengt på ubestemt tid, og med det mister ImF Sør og Straume Forum en viktig inntekt.

(Korona) ImFs påskemøter er avlyst. I stedet arrangerer ImF Straume og P7 nettgudstjenester i påsken.

(Korona) Sju av ti kretser i indremisjonsfamilien har samlet sett permittert 61,5 prosent av sine 34 årsverk. 11 av 12 leirsteder i kretsenes eie har permittert 69,5 prosent av 26,5 årsverk.

(Korona) Indremisjonssamskipnaden er en av kretsene som har sett seg nødt til å permittere ansatte. Med avlyste arrangement og tapte inntekter går også leirplassene en utfordrende tid i møte.

Copyright © Sambåndet 2020