Sambåndet

Lørdag 24. oktober 2020
RSS
Eivind Sætre, t.v., og Tor Ingvald Lauvrak har møtt mennesker som har hatt kontakt med åndeverdenen. Foto: Arkiv/Brit Rønningen

Erfarer at flere søker ånder

Sjelesørger og veileder Eivind Sætre i NLM og forkynner Tor Ingvald Lauvrak i ImF advarer mot å kontakte åndene.

Skrevet av Brit Rønningen den 10. mars 2017.

Se faktaboks.

Fakta

Ouijabrett

  • Et brett, vanligvis av tre, med alfabetets bokstaver innprentet (se bilde over).
  • Det anvendes som et verktøy ved spiritistiske seanser og påstås å kunne kontakte åndeverdenen på et vis som i stor grad ligner «ånden i glasset».
  • Deltagerne plasserer sine fingre på en plate, vanligvis av tre, med et tittehull eller en gjennomskinnelig linse som ligger på ouija-brettet. Deltagerne stiller et spørsmål til åndene og lar platen vandre over det innprentede alfabetet. Der platen stanser, noteres bokstaven for å på så vis fa meddelelser fra det overnaturlige.

Kilde: Wikipedia

På Pit Stop 2017 holdt Tor Ingvald Lauvrak et seminar med temaet «Ansikt til ansikt med åndenes makt».

− Jeg treffer stadig på folk som er borti alternativ åndelighet. Ungdom både på ungdomsskole og videregående skole bruker «ånden i glasset» (se faktaboks) på klassefester og lærer av TV-programmer som Åndenes Makt. Det er en del av hverdagen deres, sier Lauvrak for å begrunne hvorfor han hadde et seminar om onde ånder.

Les mer fra dette seminaret i Sambåndets papirutgave for februar i år. Tegn eventuelt digitalt abonnement og få dette nummeret tilsendt elektronisk.

Indonesia
Eivind Sætre har vært misjonær i Indonesia for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Der er det utbredt med okkultisme og forfedredyrking.

− I Indonesia er det en hel mytologi rundt de døde åndene. Du kan få kontakt med dem. Det er viktig med god relasjon til åndene gjennom å utføre de riktige ritualene på riktig måte. Hvis du gjør det riktig, blir du velsignet. Hvis du gjør noe feil, kommer det en forbannelse over deg. Folk bruker mer penger på gravmonumentene og ritualer enn på sine egne hus. Det er mer frykt for de døde enn de levende. Hvit og svart magi er også utbredt. Folk søker hvit magi for helseplager. Det koster mye penger, forteller Sætre.

Åndene
− Hva er åndene for noe?

− I Bibelen står det om et opprør i engleverden som fører til at de blir kastet ut av Guds nærvær. Det er starten på den falne åndeverden. De blir kastet ut på grunn av ulydighet mot Gud.

Tor Ingvald Lauvrak svarer omtrent det samme:

− Bibelen sier at det har vært et fall blant åndene i den himmelske verden, sier han og henviser til Jes 14 og Esek 28.

− Det er mange forskjellige typer ånder. Der er engler, og der er engler som er lydige mot Gud og Jesus, legger han til.

Både Sætre og Lauvrak vil advare mot å søke kontakt med åndene.

− Det er ikke bra i det hele tatt, slår Lauvrak fast.

− De onde åndene setter ikke fri. Du ender opp med frykt og avhengighet og du blir bundet, sier Sætre.

I Norge
Han opplever at flere i Norge søker åndene.

− I Norge har vi forskjellige kjente personer som sier de har gode hjelpere, og at de på den måten får kontakt med den åndelige virkeligheten. Det er flere som søker nyreligiøsitet for å komme i kontakt med en åndelig virkelighet. De kaller det krefter, positive energier, aura og så videre. Det er snakk om demoniske krefter, sier han.

− Er de gode hjelperne egentlig onde ånder?

− Det er bare én god ånd, og det er Den Hellige Ånd, men de onde åndene kan gi kontakt med døde, helbrede og gi kunnskap og visdom, svarer Sætre.

Sykdom og besettelse
− Hvordan skille mellom psykiatrisk sykdom og besettelse?

− Det er det store spørsmålet. Det er ikke noe klart svar på det. Vi må være veldig forsiktig med å blande de to. Det er viktig at den det gjelder, har en samtale med en fagperson før en konkluderer. Psykiske lidelse kan i mange tilfeller få et kroppslig uttrykk, som kan virke skremmende. Generelt pleier jeg å si at dersom en person skal bli besatt av vonde ånder, må den personen selv aktivt ha invitert inn disse kreftene. Psykisk sykdom handler om noe annet, sier Sætre.

Eksorsisme
− Og hva gjør man når folk er plaget eller besatt av onde ånder?

− Det er stor forskjell på å bli plaget av åndene og bli besatt av åndene. Også kristne kan bli plaget av åndene. Å være besatt betyr at åndene har tatt kontroll over livet ditt. De må konfronteres i Jesu navn. De vil reagere negativt på Jesu navn, for de kjenner det navnet og vet hvem Jesus er. Vi må bruke bønn og veiledning og drive åndene ut i Jesu navn. Men vi skal ikke drive med eksorsisme overfor psykisk syke. Det er et åndelig overgrep, sier Sætre og fortsetter:

− I Norge er vi ikke der at eksorsisme er svært aktuelt, heldigvis. Vi har en kristen kultur fortsatt. Men jeg ser faren i avkristningen og interessen for nyreligiøsitet.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Generalsekretær Erik Furnes håper at lokale ledere vil samles lokalt til undervisning og samtale om misjonsarbeidet som en erstatning for ImFs avlyste Lederkonferanse.

Misjonseide NLA Høgskolen ønsker å starte økonomiutdanning i Kristiansand fra høsten 2021. På lengre sikt har høgskolen også mål om å tilby desentraliserte og nettbaserte utdanninger som er skreddersydd for landsdelen.

Silje Kausland er ansatt som Ung-leder i ImF-Ung Midthordland, og dermed kan kretsleder Ole Andreas Wastvedt konsentrere seg helt om kretslederoppgavene.

17 kirkesamfunn og organisasjoner, ImF inkludert, har signert en erklæring om det to-kjønnsbaserte ekteskapet. De ber Storting og regjering om å verne foreldreretten og tros- og livssynsfriheten.

På flyet fikk Kristoffer Norbye idé til en sang som nå er blitt til musikkvideo. Regissør av videoen, Sofie Arnesen, håper den vil få flere til å ta et år på Bildøy Bibelskole.

Copyright © Sambåndet 2020