Sambåndet

Fredag 25. september 2020
RSS
ImF Trossamfunn hadde 749 medlemmer ved nyttår. Foto: ImF Media arkiv

Tror flere nå bestemmer seg om kirkemedlemskap

NLM trossamfunn merket økt pågang etter liturgivedtaktet i dag, og også generalsekretær Erik Furnes i ImF regner med flere innmeldinger i ImF trossamfunn.

Skrevet av Ingunn Marie Ruud, KPK den 30. januar 2017.

MINDRETALL: Kun 34 av Kirkemøtets 112 stemmeberettige delegater stemte for mindretallsforslaget om å ikke vedta ny vigselsliturgi. Foto: Skjermdump fra kirken.no

Fakta

Trossamfunn på bedehuset

  • ImF Trossamfunn hadde ved årsskiftet 2016/17 749 medlemmer (455 samme tid året før)
  • NLM Trossamfunn hadde ved årsskiftet 2016/17 686 medlemmer (167).

Kilde: Dagen  

Med 83 mot 29 stemmer vedtok Kirkemøtet i formiddag vigselsliturgi for likekjønnede. I en pressemelding går det fram at flere av dem som stemte med flertallet, hadde som primærstandpunkt at kirkens ekteskapsliturgi ikke burde tilrettelegges for likekjønnet vigsel (se lenger ned).

Et mindretallsforslag om å ikke vedta noen ny liturgi falt med 34 av 112 stemmer.

På Kirkemøtet i fjor ble det som kjent vedtatt med 88 av 115 stemmer at det skulle utarbeides ny vigselsliturgi for likekjønnede par i tillegg til den fra 2003. 

Ned fra gjerdet

I Indremisjonsforbundet (ImF) antar man at de som har sittet på gjerdet, nå tar en avgjørelse om medlemskap.

– Vi vet at en del har sagt de vil avvente det endelige resultatet før de tar en endelig avgjørelse i medlemskapsspørsmålet. En del har nok ventet med å ta valget, så jeg tror vi vil se en viss utvikling på innmeldingene hos oss og i andre trossamfunn, sier generalsekretær i ImF, Erik Furnes.

– Samtidig tror jeg at denne saken har gått i en viss retning så lenge at de fleste som ser at de må ta en konsekvens av denne saken i sitt medlemskapsspørsmål, har gjort det allerede, fortsetter han.

Ikke nytt råd

ImF ga ut et dokument med tre råd om situasjonen i Den norske kirke i mars i fjor.

– Det er såpass tydelig at vi kommer ikke til å komme med noe mer konkret råd nå, sier Furnes.

Han har likevel merket pågang.

– Jeg fikk senest i dag en telefon fra en kretsleder som sier at de lokalt etterspør enda mer konkrete ting. Vi har gitt råd som vi mener er tydelige, men vi ser også at lokale fellesskap trenger mer konkret veiledning ut fra sin lokale situasjon, sier Furnes.

Merkbart

Mandag ettermiddag kan administrasjonskonsulent i NLM Trossamfunn, Fanney Ingadóttir, melde at det har mer pågang enn til vanlig,

– Folk ringer og spør om innmeldingsskjema og ønsker mer informasjon om trossamfunnet til NLM, sier hun.

Ingadóttir vet ikke om det forventes økt innmelding til NLM trossamfunn etter vigselsvedtaket i Kirkemøtet.

– Vi tar imot de henvendelsene som kommer, og prøver å svare og informere på en god måte uten å oppfordre til utmelding eller innmelding. Vi prøver å være nøytrale, sier hun.

– Svært alvorlig

Kåre Johan Lid, leder for NLM Norge, mener vedtaket til Kirkemøtet er svært alvorlig

– Vedtaket er som forventet, men det er svært alvorlig at det nå er innført en ny og bibelstridig lære om ekteskapet. Dette vil gjøre det vanskeligere mange steder å fortsette samarbeidet med Den norske kirke, sier han til Utsyn.

NLM vedtok å opprette eget trossamfunn sommeren 2015, før det ble klart at Åpen folkekirke ville få flertall på kirkemøtet.

– I NLM ønsker vi å være frimodige på vårt ståsted og bygge et arbeid enten selvstendig eller sammen med andre som deler vårt ståsted. Men jeg vil samtidig understreke at vi vil støtte opp om alle de i Den norske kirke som står på den bibelske forståelsen av ekteskapet, sier Lid.

Benestad meldte seg ut

MELDTE SEG UT: Øivind Benestad meldte seg ut samme minutt som vigselsliturgien ble vedtatt. Her informerer han Kirkemøtet om sin beslutning. Foto: Skjermdump fra kirken.no

Øivind Benestad var tidlig ute med å melde seg ut av Den norske kirke da vedtaket var et faktum. Benestad, som har vært en av de mest profilerte motstanderne av ny vigselsliturgi, meldte seg ut i samme minutt som vedtaket gikk gjennom i Kirkemøtet.

– At jeg nå forlater kirken er en konsekvens av at den nye læren bryter fundamentalt med Guds ord om at ekteskapet er Guds ordning. Etter vedtaket er det klart for meg at min tid nå er over, sa Benestad til Kirkemøtet.

Benestad var kirkemøtedelegat for Agder og Telemark bispedømme, og hans plass står nå ledig. Benestad har ikke foreløpig sagt noe om hvilket trossamfunn han vil gå over til.

– Personlig ønsker jeg for øvrig å bli værende i det lutherske kirkelandskapet, skriver han på sin Facebook-profil.

– Tar til etterretning

De som stemte sammen med flertallet selv om de framholder at de står for det bibelske synet på ekteskapet, støtter seg på følgende punkt i vedtaket:

«Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Men siden vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap har flertall i Kirkemøtet, tar mindretallet bak dette omforente vedtaket til etterretning at Vigsel 2017 og Forbønn 2017 brukes ved slike vigsler og forbønnshandlinger. Ved vigsel av og ved forbønn for kvinne og mann vil dette mindretallet anbefale at en fortsatt bruker liturgien fra 2003, fordi denne tydelig formidler en forståelse av ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.» KPK

(Redigert for sambåndet.no av Petter Olsen)

Les også leder i Sambåndet: Mann og kvinne.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Komponist Else Olsen S. blander eksperimentell samtidsmusikk og bedehusmusikk for å gi publikum fragmenter av minner, smaker og fremtidshåp

Lars Dale (58) fra Fredrikstad er ansatt som administrasjonsleder i Awana Norge.

Etter et tiår med frivillig kontingent og tilhørende inntektssvikt, har ImF-styret nå bestemt at Sambåndet skal bli et ordinært abonnementsprodukt.

Dei etterspurde video-snuttane frå The Bible Project er sett av millionar. No kjem dei på norsk, med økonomisk støtte frå mellom andre indremisjonsfamilien.

Laget har lansert nettsida fagsjekk.no, som skal støtte kritisk tenking i møte med mytar, feil og forvirrande framstillingar av mellom anna tru og vitskap i læremiddel og populærvitskap.

Copyright © Sambåndet 2020