Sambåndet

Mandag 28. september 2020
RSS
Verdiene til avdøde uten slektninger og som heller ikke etterlot seg testamente, har fram til nå gått rett til staten. Nå kan de i stedet komme frivillige organisasjoner til gode.

Ny støtteordning for organisasjoner

Kulturdepartementets nye forskrift om herreløs arv betyr en ny støtteordning for frivillige organisasjoners barn- og ungdomsarbeid.

Skrevet av Brit Rønningen den 26. januar 2017.

Fakta

Herreløs arv

1. mars 2017 er den første søknadsfristen for å søke om støtte fra Herreløs arv.

Det åpnes for søknader i midten av januar og behandlingstiden er beregnet å være på cirka fire uker.  

Les mer om retningslinjer her

Den nye støtteordningen skal bidra til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge, og aktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal særlig prioriteres.

− Penger fra herrelaus arv vil bidra til at frivillige organisasjoner kan tilby flere aktiviteter til barn og ungdom. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne deltar mindre enn andre i organiserte fritids- og idrettsaktiviteter. Frivillige organisasjoner har en viktig rolle for barn og unge med nedsett funksjonsevne fordi de skaper gode fritidstilbud og møteplasser, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i pressemeldingen.

Herreløs arv
Tidligere gikk Herreløs arv, det vil si når en avdød ikke har slektninger, ektefelle eller samboere som arver, og heller ikke har skrevet testamente om arven, direkte til staten. Nå skal nettoformuen fra slik arv fordeles til frivillig virksomhet. Den totale summen for slik herreløs arv har de senere år vært mellom 3 og 20 millioner kroner årlig, med et snitt på om lag 10 millioner kroner.

Noe nytt
− Dette er nytt for meg, og det er interessant å vite om det, sier kretsleder Arild Ove Halås i Nordmøre og Romsdal Indremisjon til sambåndet.no.

– Vi hadde tidligere arbeid for psykisk utviklingshemmede barn og unge, med det sluttet vi med for det ble tatt opp av lokale menigheter, legger han til.

− Kan det være aktuelt å starte prosjekt, for eksempel en ny leir, som kan få støtte fra denne nye ordningen?

− Det kan være spennende å se på. Det er en gruppe som ikke har så mange tilbud. Jeg tenker at det er ImF-Ung som må se på det, sier Halås.

Retningslinjer
Det er Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som skal fordele pengene etter retningslinjer fastsatt av LNU og godkjent av Kulturdepartementet.

På spørsmål om hvordan misjonsorganisasjonene blir tilgodesett av den nye støtteordningen, henviser kommunikasjonsrådgiver Eira Lie Jor i NLU til retningslinjene som nylig er godkjent. Ifølge retningslinjene er støtteordningen for alle nasjonale og regionale organisasjoner som driver frivillig virksomhet for barn og unge, og de må . som Indremisjonsforbundet er, være registrert i Frivillighetsregisteret. Organisasjonene kan søke om mellom 50 000 og 400 000 kr i prosjektstøtte til frivillig aktivitet. 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Kjetil Vestel Haga vokste opp med dei lyse sidene av bedehuskulturen. Han elskar sjøen og er kaptein på eigen båt. No skal sørlendingen navigere Normisjon-skuta.

Komponist Else Olsen S. blander eksperimentell samtidsmusikk og bedehusmusikk for å gi publikum fragmenter av minner, smaker og fremtidshåp

Lars Dale (58) fra Fredrikstad er ansatt som administrasjonsleder i Awana Norge.

Etter et tiår med frivillig kontingent og tilhørende inntektssvikt, har ImF-styret nå bestemt at Sambåndet skal bli et ordinært abonnementsprodukt.

Dei etterspurde video-snuttane frå The Bible Project er sett av millionar. No kjem dei på norsk, med økonomisk støtte frå mellom andre indremisjonsfamilien.

Copyright © Sambåndet 2020