Sambåndet

Onsdag 30. september 2020
RSS

Asle Ystebø skal lede Danielsen-skolene

SAKEN ER UTVIDET Når Asle Ystebø neste år tiltrer som daglig leder for Egill Danielsen Stiftelse (EDS), har han gått gradene fra elev, via vaktmesterassistent til lærer og rektor.

Skrevet av Redaksjonen den 20. oktober 2016.

Fakta

Egill Danielsen Stiftelse (EDS)

  • Danielsen skole startet sin virksomhet med privat gymnas i 1932. Skolens grunnlegger, eier og rektor var Egill Danielsen.
  • Fram til Privatskoleloven kom i 1970 ble skolen drevet for det meste ved hjelp av skolepenger. Etter 1970 fikk de offentlige tilskuddene større og større betydning ved at de skulle dekke 85% av driftsutgiftene.
  • Egill Danielsen var skolens leder fram til 1977, altså i 35 år. Han la ned et enormt arbeid for å holde skolen gående i med- og motgangstider. Lars Johan Danielsen overtok som rektor etter sin far.
  • Egill Danielsen eide selv skolen fram til 1. januar 1974. Da overdro han den til en selveiende, kristen stiftelse. I grunnreglene formulerte skolens grunnlegger at skolevirksomheten skulle være forankret i kristne grunnverdier slik disse kommer til uttrykk i Den hellige skrift og Den Norske Kirkes evangelisk-lutherske bekjennelse.
  • Indremisjonsforbundet (ImF) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) velger medlemmer til Rådet for Egill Danielsen Stiftelse. Rådet oppnevner blant annet stiftelsens styre, som er stiftelsens høyeste organ.

Kilde: Wikipedia og EDS

Pressemeldingen kom kl. 12 i formiddag. Asle Ystebø (40) er i dag rektor ved Danielsen Intensivgymnas. Når han starter i den nye jobben 1. mars neste år, overtar han for Bernhard Belt, som har tittelen administrasjonsleder i EDS. Belt går av med pensjon.

Gått gradene

– Dette blir veldig spennende. Det har vært et stort privilegium å være både elev, lærer og rektor på Danielsen skoler, sier Ystebø til sambåndet.no.

Den påtroppende daglige lederen var elev ved Danielsen ungdomsskole og Danielsen videregående skole i Bergen.

– Min første jobb hadde jeg som vaktmesterassistent mens jeg var elev på videregående, forteller Ystebø.

I 1997 startet han som lærer på Danielsen Intensivgymnas, der han ble rektor i 2008.

– Jeg går fra en fantastisk jobb til en annen veldig spennende jobb. Den er heldig som får overta jobben jeg har i dag på Intensivgymnaset, sier Ystebø.

Åtte skoler

I alt er det nå åtte skoler som er knyttet til Egill Danielsen Stiftelse, hvorav fire er startet de siste fem årene. Etter denne ekspansjonen ønsker styret for stiftelsen å styrke skolenes eierledd, framgår det av pressemeldingen. Dette både for å sikre best mulig utnyttelse av den samlede kompetansen i skolene, og for å kunne legge enda større kraft i arbeidet med kvalitetsutvikling.

– Den nye daglige lederen får derfor et tydelig ansvar for å følge opp skolene. Han vil blant annet ha jevnlige utviklingssamtaler med rektorene og bidra til felles strategiutvikling, uttaler admnistrasjonsleder Bernhard Belt på vegne av EDS.

Det virkelige liv

Asle Ystebø er ikke redd for at han skal bli miste kontakten med «det virkelige livet i klasserommet», som han uttrykker det.

– Alt handler om det som skjer i møtet mellom elev og lærer, påpeker han.

Han finner det ikke naturlig å komme med noen programerklæring, for han viser til at stillingen som daglig leder er veldig samarbeidsrettet.

– Jeg skal jobbe med fellesskapet av rektorer og skoleledere for øvrig. Noen grep skal vi gjøre sammen på alle skolene, og noen grep skal gjøres på enkeltskoler, der det blir min oppgave å støtte, sier Asle Ystebø.

Styreleder for Egill Danielsen Stiftelse, Ingebrigt S. Sørfonn, uttrykker i pressemeldingen stor glede over at Ystebø, med sin lange ledererfaring og solide forankring i den kristne friskolebevegelsen, har takket ja til å gå inn i stillingen.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Fire kristne organisasjonar har gått saman om ein ressurs som skal hjelpa foreldre å rettleia barna på nett i ulike fasar av livet.

Kjetil Vestel Haga vokste opp med dei lyse sidene av bedehuskulturen. Han elskar sjøen og er kaptein på eigen båt. No skal sørlendingen navigere Normisjon-skuta.

Komponist Else Olsen S. blander eksperimentell samtidsmusikk og bedehusmusikk for å gi publikum fragmenter av minner, smaker og fremtidshåp

Lars Dale (58) fra Fredrikstad er ansatt som administrasjonsleder i Awana Norge.

Etter et tiår med frivillig kontingent og tilhørende inntektssvikt, har ImF-styret nå bestemt at Sambåndet skal bli et ordinært abonnementsprodukt.

Copyright © Sambåndet 2020