Sambåndet

Fredag 25. september 2020
RSS
nsatte på Fjaler kristne skule, f.v.: Rektor og lærer Odd-Jarle Øvreås, vikarlærer Arne Lorentzen, styreleder Magnar Hellesøy og kontaktlærer Inger Årdalsbakke. Foto: Ivar Bruvik Sætre, Firda (brukt med tillatelse)

Nytt medlem av skolefamilien i ImF

Nykommeren Fjaler kristne skule er blitt en ImF-skole.

Skrevet av Brit Rønningen den 15. oktober 2016.

Fakta

Skolebevegelse

Bare innen friskolesegmentet driver ImF 24 skoler, enten som eneeier eller i samarbeid med andre organisasjoner som NLM og Normisjon.

Fjaler kristne skule holder hus i Trolleskaret i Fjaler kommune.

Fjaler kristne skule fikk i november 2015 godkjenning fra Utdanningsdirektoratet til å starte kristen grunnskole med 90 elever fra 1. til 10. klasse i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane. Skolestart var satt til august 2016. Det meldte seg bare én elev, og skolestarten ble avlyst den 15. august. To uker senere startet skolen likevel med to elever, begge i niende klasse.

– Det er fortsatt to elever hos oss. Vi har begynt i det små. Så får vi se hvordan det går videre, sier rektor Odd-Jarle Øvreås ved Fjaler kristne skule.

Foreløpig leier skolen lokaler i Dale vidaregåande skule i Sunnfjord. Styreleder er Magnar Hellesøy, som også har vært tilknyttet misjonseide Øytun folkehøgskole.

Oppfyller kriteriene
Skolen har søkt om å bli en del av skolefamilien til ImF og har nå fått positivt svar.

– De oppfyller kriteriene for å bli en av våre skoler. De har bygd vedtektene på samme basis som ImF og har henvist til samme verdier, dokumenter og bekjennelse som ImF. Det var ikke vanskelig for styret å inkludere dem i vår skolefamilie, sier generalsekretær Erik Furnes i ImF til sambåndet.no.

– Det står i verdidokumentet at vi skal være en del av Indremisjonsfamilien. Vi vil være med i en organisasjonstilknytning, sier Øvreås.

Del av et større skolemiljø
– Hva vil det bety for dere å være en del av skolefamilien i ImF?
– Det betyr at vi har en base i ryggen, at vi har en tilhørighet og er en del av et større fellesskap og skolemiljø. Vi kan være med på større samlinger som rektormøtet, svarer Øvreås.

– ImF er en skolebevegelse ved siden misjonsoppdraget. Vi ønsker en god offentlig skole, men samtidig er det viktig at der er et privat alternativ. Fjaler kristne skule ligger i et område langt unna nærmeste alternative tilbud, sier Furnes.

Ufordrende

Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF), Jan Erik Sundby, tror det vil bli utfordrende for skolen økonomisk.

– Tilskuddet en får, er det samme per elev om du har to eller 26 elever. Jeg regner med at styret og ledelsen har overveid det nøye. Jeg ser det som vanskelig at tilskuddet skal kunne dekke kostnadene en har med kun to elever, sier han til Kristelig Pressekontor (KPK).

Styreleder Magnar Hellesøy er optimistisk for skolens framtid.

– Det er klart at vi må ta ansvar for økonomien. Dette går, dette får vi til, sier Hellesøy til lokalavisen Firda.

– Ikke urealistisk med flere

Sundby tror likevel ikke det er urealistisk at skolen kan overleve og få flere elever.

– Det er ikke uvanlig at friskoler tredobler elevantallet i år to, da både elevene fra første året fortsetter og nye kommer til. Det er ikke urealistisk å håpe på en situasjon som er økonomisk bærekraftig neste år, sier Sundby.

Ifølge loven må friskoler ha minst 15 elever, men den tillater noen år med færre.

– Det er en forutsetning for å drive friskole at en har minst 15 elever på sikt. Miljømessig kan det være både fordeler og ulemper med å være få, sier Sundby.

I KFF har de erfaring med at noen elever kan tiltrekke flere.

– Generelt er det mange skoler som opplever at folk trekker folk. En del opplever også at det kommer flere elever i begynnelsen av skoleåret, sier Sundby.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Komponist Else Olsen S. blander eksperimentell samtidsmusikk og bedehusmusikk for å gi publikum fragmenter av minner, smaker og fremtidshåp

Lars Dale (58) fra Fredrikstad er ansatt som administrasjonsleder i Awana Norge.

Etter et tiår med frivillig kontingent og tilhørende inntektssvikt, har ImF-styret nå bestemt at Sambåndet skal bli et ordinært abonnementsprodukt.

Dei etterspurde video-snuttane frå The Bible Project er sett av millionar. No kjem dei på norsk, med økonomisk støtte frå mellom andre indremisjonsfamilien.

Laget har lansert nettsida fagsjekk.no, som skal støtte kritisk tenking i møte med mytar, feil og forvirrande framstillingar av mellom anna tru og vitskap i læremiddel og populærvitskap.

Copyright © Sambåndet 2020