Sambåndet

Onsdag 13. november 2019
RSS
Møre barne- og ungdomsskole Skodje leter etter nytt skolehus. Foto: Møre barne- og ungdomsskole Skodje

Skole leter etter nytt bygg

Møre barne- og ungdomsskole Skodje bruker Facebook for å finne nye lokaler.

Skrevet av Brit Rønningen den 9. juli 2016.

Ingrid Kvam Steinshamn er rektor ved skolen.

«Vil du hjelpe oss med valg av skulehus-plassering?» står det i en melding på Facebooksiden til Møre barne- og ungdomsskole Skodje. Meldingen har en lenke til et skjema hvor interesserte kan krysse av for bostedskommune, hvor de mener skolen bør plassere permanent skolehus, og hva som er viktig for dem med tanke på valg av skole.

Tilbakemelding
– Det er en kanal for å få tilbakemelding fra de som har barn på vår skole, og de som er interessert i å bruke den. Vi har også sendt direkte mail til foreldre, sier rektor Ingrid Kvam Steinshamn ved Møre barne- og ungdomsskole Skodje til sambåndet.no.

Skolen har godkjenning for 195 elever. Den begynte i fjor og har hatt 40 elever dette året fra 1.–10. trinn. Ifølge Kvam Steinshamn blir det rundt 60 elever neste år. Det første året har skolen leid i lokaler på Brusdal skole, men nå ser man etter et permanent skolehus.

Engasjerer folk
– Hva slags tilbakemeldinger har dere fått?

– Foreløpig har vi fått 110-120  tilbakemeldinger. Dette engasjerer folk. Det er absolutt flest som vil at det nye skolehuset skal ligge i Skodje sentrum eller på Digerneset som også er ganske sentralt i kommunen, sier Kvam Steinshamn.

Skolen har hatt kontakt med ordfører og rådmann om saken, men kommunen har ikke noe bygg som skolen kan kjøpe.

Kommunikasjon
– Det er to faktorer som er viktige å ta i betraktning. Siden elevene kommer fra flere kommuner, er det viktig med kommunikasjon, at skolen ligger ved et trafikknutepunkt. Samtidig må vi legge vekt på hvor elevene bor, slik at flest mulig kan ha gangavstand til skolen, og da blir Skodje sentrum meget aktuelt, sier styreleder Odd Asbjørn Nybø.

– Vi har mulighet til å kjøpe lokalene vi leier, og vi har vi leiekontrakt der for to år til. Det er litt viktig at vi klarer å ta en bestemmelse ganske snart, legger han til.

Innhold og geografi
Kvam Steinshamn tror det blir krevende å lande permanent i Brusdal siden det ligger i utkanten i kommunen og ved siden av et drikkevann.

– Vi må prøve å finne en løsning som kan vare noen år. Det mest sannsynlige ser ut til å bli at vi kjøper en tomt og bygger selv, sier hun.

– Hva svarer folk er viktig for dem med tanke på valg av skole?

– Det er en blanding av innhold i skolen, som går på miljø, læring og voksentetthet, og geografisk plassering, som er avgjørende, sier rektor Ingrid Kvam Steinshamn.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

OPPDATERT Bibelskolestudenten som ble skadet i en badeulykke i Israel i forrige uke, omkom i ulykken.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

GF ImF-styret fekk fullmakt frå generalforsamlinga til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn. Eit stort mindretal ville berre slå saman med NLM sitt trussamfunn.

OPPDATERT MED VARAMENN Gabriel Pollestad er ny formann i Indremisjonsforbundet. Fredag ble også resten av styret valgt.

GF Sambåndet har stilt formannskandidatene i ImF 11 spørsmål. Her kan du lese deres svar og dermed blir bedre kjent med dem.

Copyright © Sambåndet 2019