Sambåndet

Mandag 18. januar 2021
RSS
INITIATIV: Øivind Benestad er daglig leder for initiativtakeren, Stiftelsen Mor Far Barn. Bildet er fra Kirkemøtet.

Advarer mot kjønnsnøytral ideologi

UTVIDET MED NAVN 32 organisasjoner og kirkesamfunn stiller seg bak en erklæring «om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi».

Skrevet av Petter Olsen den 22. juni 2016.

Indremisjonsforbundet (ImF) er blant disse 32 og har sammen med blant andre Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) fått status som medutgivere av verdidokumentet «Ekteskapserklæring» (lenke nederst).

– Erklæringen setter ord på noen av de problemstillingene som oppstår som en konsekvens av både ekteskapsliturgi for likekjønnede og den manglende bevisstheten rundt barns rettigheter. I tillegg tar dokumentet opp kjønnsforvirringen som følger av ny lovgivning, framholder generalsekretær Erik Furnes i ImF overfor Sambåndet.

Forklare og støtte

Det er styret i Stiftelsen Mor Far Barn i Kristiansand som har tatt initiativ til å få laget ekteskapserklæringen. Flere sentrale pastorer og kristne ledere i sørlandsbyen har vært involvert i prosessen, og det har også kommet verdifulle innspill fra 15-20 kristne ledere fra andre steder i landet.

«Hensikten med denne ekteskapserklæringen er å forklare og begrunne hva som står på spill i møte med den kjønnsnøytrale ideologien, og å gi støtte til en bibelsk forståelse, veiledning og forkynnelse», heter det i dokumentets innledende del.

Erklæringen har seks deler med følgende deloverskrifter: 1. Jesus Kristus er vårt forbilde og vår autoritet. 2. Vi er forpliktet på Bibelens lære om ekteskapet. 3. Vi deler den felleskristne teologien om ekteskapet. 4. Relasjonen mellom mor, far og barn er unik. 5. Det er ikke diskriminerende å hevde at ekteskapet er for mann og kvinne. 6. Mulige konsekvenser av den kjønnsnøytrale ideologien.

Ideologi

«Likekjønnet ekteskap er (…) er bare én del av en omfattende, kjønnsnøytral ideologi. Hvis kirker og menigheter tilpasser seg denne ideologien og omdefinerer ekteskapet, vil det endre hele deres teologi angående kjønn og seksualitet, foreldreskap og barn, ekteskap og familie», framholder erklæringen.

Videre heter det: «Som kristne må vi tolerere at ikke alle er enige med oss i etiske spørsmål. Et demokratisk samfunn vil kunne vedta ordninger for samliv som vi selv ikke kan gå god for. Men et demokrati må også sikre mindretallets rett til å kunne hevde sin overbevisning uten å bli møtt med fordømmelse, utstøtelse og straffereaksjoner. Det handler om toleranse begge veier.»

– Holdt utenfor

Erik Furnes påpeker at noen av de aktuelle debattene har ImF vært med i selv.

– Men når det gjelder forslag til lov om endring av juridisk kjønn, har ImF ikke vært høringsinstans. Det kan nesten virke som at kristne organisasjoner bevisst er holdt utenfor, sier Furnes.

Generalsekretæren ser på Ekteskapserklæringen som en måte for ImF å stille seg bak en ordlyd som støttes av et bredt utvalg organisasjoner og kirkesamfunn.

– Det er viktig både for nåtid og framtid å være klar over hva som står på spill, hvilke verdier vi er i ferd med å forandre og konsekvensen av det, sier Furnes.

Han finner det nødvendig at kristenfolket ber for politikere og kirkeledere og arbeide på sin måte for å snu en negativ samfunnsutvikling.

Utgiverne

Foruten ImF, NLM og Normisjon er disse utgivere av Ekteskapserklæringen: Pinsebevegelsen i Norge, Den evangelisk-lutherske frikirke, De frie evangeliske forsamlinger, Misjonsforbundet, Det norske baptistsamfunn, Det evangelisk-lutherske kiresamfunn (Delk), Oslo katolske bispedømme, Trondheim Stift/Dan katolske kirke i Midt-Norge, Tromsø stift/Den katolske kirke i Nord-Norge, Norme – Norsk råd for misjon og evangelisering, Den norske israelsmisjon, Evangelisk luthersk nettverk, Oase, Ungdom i oppdrag, Kvinner i nettverk, Norges kristelige student- og skoleungdomslag, Norges samemisjon, Den indre sjømannsmisjon, Asia Link, Kristent nettverk, Foursquare Norge, Doulos-nettverket, Den nordisk-katolske kirke, Kristen muslimmisjon, Til Helhet, Foreningen for bibel og bekjennelse (FBB), Barn og foreldrerett, Jesus-kvinner, Operasjon mobilisering, Nettverk for menn og initiativtakeren, Stiftelsen Mor Far Barn.

«Vår tro på den treenige Gud forplikter oss til å bekjenne og forsvare Bibelens budskap om ekteskap, familie og barn», lyder konklusjonen i dokumentet.

– Strategisk

Stiftelsen Mor Far Barn så det innledningsvis som realistisk å få 20-30 medutgivere.

– Vi er svært takknemlig for at 32 har svart ja til å være med. Å stå sammen gir styrke, frimodighet og ryggdekning, sier daglig leder Øivind Benestad i stiftelsen til Sambåndet.

Før 1. juli i år blir erklæringen trykt opp i 10.000 eksemplarer som en 8-siders brosjyre, lagt ut på nettet og spredt på Facebook.

– Vi tror Ekteskapserklæringen vil bli et strategisk redskap i mange sammenhenger, sier Øivind Benestad.

Her kan du lese hele erklæringen: Ekteskapserklæring

3 Comments »

 • 1

  Halvard N. Sveen

  22.06.2016, kl. 21:27

  Hvorfor støtter ikke Det norske Misjonsselskap (NMS) uttalelsen?

  Svar
  • 1.1

   Petter Olsen

   22.06.2016, kl. 21:32

   Takk for respons! Som du vil se av artikkelen, er ikke alle utgiverne offentliggjort ennå. Det er dermed ikke mulig å svare ennå.

   Svar
 • 2

  Hans Arne Dahl

  02.07.2016, kl. 00:15

  Ser ikke Metodistkirken på denne lista??? Litt overraskende..

  Svar

Skriv et svar til Halvard N. Sveen

Etter 36 år som ansatt på Nordhordland Folkehøgskole går Jan Inge Wiig Andersen av med pensjon til høsten.

Søndag 17. januar er det mange digitale møter å velge blant fra indremisjonsfamilien. Her får du en kretsvis oversikt.

Hovedtrekk i Åpne Dørers årlige tilstandsrapport viser at covid-19 utnyttes av ekstremister, legitimerer økt statlig overvåkning og forsterker forfulgte kristnes sårbarhet.

Sverre Dag og Randi Ljønes bor 5 km fra rasområdet i Gjerdrum og har vært med å jobbe for at Gjerdrum barnehage mandag kunne flytte midlertidig inn i Misjonshuset.

(Korona) Over natten måtte Bildøy Bibelskole og ImF-eide videregående skoler omstille seg til rødt smittevernnivå.

Copyright © Sambåndet 2021