Sambåndet

Lørdag 4. april 2020
RSS
Fra Venstre: Karen-Oliva , Kari, Bjørn Kjartan og Ole- Mathias Solheimslid. Foto: Rigmor A Restrepo.

Klar for Finnmark Indremisjon

Ekteparet Kari og Bjørn Kjartan Solheimslid drar snart fra Øygarden til Vestre Jakobselv, for å jobbe for Finnmark Indremisjon.

Skrevet av Brit Rønningen den 18. februar 2016.

Roald Evensen er finnmarkskonsulent i Indremisjonsforbundet og styreleder for Finnmark Indremisjon. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Fakta

Vestre Jakobselv

  • Et tettsted og tidligere fiskevær i Vadsø kommune i Finnmark.
  • 567 innbyggere per 1. januar 2014. Har egen barne- og ungdomsskole med ca. 100 elever, et samfunnshus, svømmehall, fotballbane og lysløype. Idrettslaget Polarstjernen il holder til her.
  • Vestre Jakobselv ligger ved Varangerfjorden, og Jakobselva har sitt utløp her. Laksefiske trekker mange tilreisende i sommeresongen, da elva er fiskerik. Jakt- og fiskemulighetene er gode.

Kilde: Wikipedia

 

Vestre Jakobselv Camping og misjonssenter ligger i Lilledalen i Vadsø kommune.

1. april begynner Kari Solheimslid (51) som daglig leder ved Vestre Jakobselv Camping og misjonssenter (se kart og faktaboks), og 1. juni begynner Bjørn Kjartan Solheimslid (51) som daglig leder for Finnmark Indremisjon. I dag bor de i Øygarden, og de har to barn, en jente på 15 år og en gutt på 13. Bjørn Kjartan er opprinnelig fra Førde og jobber som bobilselger, mens Kari er fra Øygarden og har en allsidig arbeidserfaring innen kontor og praktisk arbeid. Men siden i fjor høst har hun vært arbeidsledig.

Relevant erfaring
– De har relevant erfaring, de har jobbet med mennesker og service, og de har veldig løse teltplugger. Hus i Vestre Jakobselv har de alt kjøpt seg. Så kjenner de Indremisjonsforbundet (ImF), siden de er aktivt med i Inri-fellesskapet i Øygarden. Det var også to yngre mennesker som søkte som daglig leder i Finnmark Indremisjon, men når vi hadde sjansen til å få besatt begge stillingene samtidig, betydde det også noe. De har også en veldig positiv innstilling, sier konsulent for Finnmarksarbeidet, Roald Evensen, til sambåndet.no.

Les også: Ledige stillinger i Finnmark Indremisjon

– Hva betyr dette for Finnmark Indremisjon?

– Det betyr veldig mye. I en periode har vi ikke hatt folk i stillingene. Det har ført til betydelig merarbeid for oss andre. Jeg som formann i Finnmark Indremisjon er glad for denne ansettelsen. Jeg har tro på dem. Det skal bli bra, sier Evensen.

Ukjent med Finnmark
– Jeg var arbeidsledig og har bedt om å få et arbeid som var både administrativt og praktisk. Jeg hadde ikke tenkt Finnmark og Indremisjonsforbundet, men da jeg så stillingsannonsen, tenkte jeg at det var en helt super kombinasjon, sier Kari.

Hverken hun eller Bjørn Kjartan har vært i Finnmark før.

– Finnmark er helt ukjent for meg, men jeg har ikke noe imot å flytte dit. Og det er kystbefolkning vi skal jobbe med, og det har vi felles, og vi har Indremisjonsforbundet felles, sier Bjørn Kjartan.

– Og hva med alle venner og bekjente i Øygarden som dere nå reiser ifra?

– Alle vi kjenner, sier at vi må dra, sier Kari.

Interessante jobber
– Hvorfor vil dere jobbe i Finnmark for Indremisjonsforbundet?

– Vi synes det var interessante jobber og ser veldig frem til å begynne. Vi får jobbe med mennesker. Jeg liker å snakke med folk og er vant til å snakke i store forsamlinger, og jeg har jobbet som daglig leder tidligere, sier Bjørn Kjartan.

– For meg er det viktig at de har de verdiene vi står for. Det blir en ny opplevelse, ny kultur og ny natur, og jeg ser frem til å møte nye mennesker. Jeg liker å tilrettelegge for at de som har forkynnergaven, får brukt denne, og at jeg kan få bruke mine gaver, sier Kari.

Et kristent senter
– Hva vil være viktig for dere i de jobbene dere nå skal inn i?

– Det er viktig at samarbeidet fungerer godt mellom avdelingene og styret. Så vil jeg prøve å få opp aktiviteten. Men vi må bli kjent med folk først. Det er litt ukjent mark, svarer Bjørn Kjartan Solheimslid.

– Målet er at Vestre Jakobselv skal være en god plass å komme til, og det skal være en god ånd og atmosfære der som gjør at man får lyst til å komme tilbake. Man skal føle seg verdsatt. Så skal jeg få være en arbeider som bidrar til fortsatt drift. Leir er viktig for trosopplæringen for barn, og jeg skal yte service for turistene. Jeg ønsker å vise at en er kristen både på utsiden og innsiden, og at de vil møte et kristent senter. Vi er kristne i hverdag og fest, sier Kari Solheimslid.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

(Korona) ImFs påskemøter er avlyst. I stedet arrangerer ImF Straume og P7 nettgudstjenester i påsken.

(Korona) Sju av ti kretser i indremisjonsfamilien har samlet sett permittert 61,5 prosent av sine 34 årsverk. 11 av 12 leirsteder i kretsenes eie har permittert 69,5 prosent av 26,5 årsverk.

(Korona) Indremisjonssamskipnaden er en av kretsene som har sett seg nødt til å permittere ansatte. Med avlyste arrangement og tapte inntekter går også leirplassene en utfordrende tid i møte.

(Korona) Ungdommer både i Indremisjonssamskipnaden og andre kretser i ImF kan fra fredag kveld av samles digitalt for å markere påskehøytiden.

NLAs verdidokument holder fortsatt fram ekteskapet mellom mann og kvinne.

Copyright © Sambåndet 2020