Sambåndet

Onsdag 13. november 2019
RSS
Fra 7. - 12. juli vil Si -Reiser ha ansvar for fellesreiser til NLMs generalforsamling på Randaberg. Kørner Høie på dette arkivbildet er ansatt i Normisjon region Rogaland. Foto: ImF Meida arkiv

På oppdrag for NLM

Si-Reiser tar seg av fellesreiser og innkvartering for generalforsamlingen til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) .

Skrevet av Brit Rønningen den 6. juli 2015.

7.-12. juli holder NLM sin generalforsamling på Randaberg Arena. Si-Reiser er en av aktørene som gjør en jobb for generalforsamlingen.

− Si-Reiser har ansvar for innkvartering og fellesreiser til generalforsamlingen. De har også ansvar for skytteltrafikken under stevnet, forteller stevnesjef Gjermund Nordhus.

Outsourcer oppgaver
− Hvorfor ga dere den jobben til Si-Reiser?

− Vi spurte dem om det, fordi vi ikke ville ha den jobben selv. De har hatt det ansvaret på tidligere generalforsamlinger. Det var naturlig å spørre, siden de har gjort det før. NLMs generalforsamling er det største kristne arrangementet i Norge. Vi har behov for å sette noen av oppgavene. De pengene Si-Reiser tjener på denne jobben, unner vi dem, svarer Nordhus

Viktig oppdrag
Reisekonsulent Geir Sandvik i Si-Reiser som er koordinator for oppdraget for NLM, opplyser at Si-Reiser med jevne mellomrom har slike oppdrag for både NLM, Normisjon og Det Norske Misjonsselskap. Han understreker overfor sambåndet.no at det er et viktig oppdrag for Si-Reiser.

– Vi prioriterer å være til stede på arrangementene, for å betjene organisasjonene. Vi er eid av misjonsfolket, og det er viktig å være der kundene, det vil si misjonsfolket, er. Samtidig blir de også kjent med oss og vårt produkt, sier Sandvik.

− Hva er erfaringen med å jobbe for misjonsorganisasjonene?

− Bare positive erfaringer! Det er spennende og utfordrende å få logistikken i havn, og det er flott å være til stede på samlingene.

I rute
Nordhus har på sin side, som representant for misjonsorganisasjonene, positive erfaringer med å bruke Si-Reiser.

− Vi har en avtale, og de gjør det som er avtalt. De tilbyr hoteller og fellesreiser. Det styrer de selv.

Helt siden august 2013 har Nordhus jobbet med årets generalforsamling.

− Vi ligger godt an og er i rute. Det er mange påmeldte og flott program. Vi regner med at det kommer ca 5-6 000 deltakere, sier han.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

OPPDATERT Bibelskolestudenten som ble skadet i en badeulykke i Israel i forrige uke, omkom i ulykken.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

GF ImF-styret fekk fullmakt frå generalforsamlinga til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn. Eit stort mindretal ville berre slå saman med NLM sitt trussamfunn.

OPPDATERT MED VARAMENN Gabriel Pollestad er ny formann i Indremisjonsforbundet. Fredag ble også resten av styret valgt.

GF Sambåndet har stilt formannskandidatene i ImF 11 spørsmål. Her kan du lese deres svar og dermed blir bedre kjent med dem.

Copyright © Sambåndet 2019