Sambåndet

Mandag 14. juni 2021
RSS
Asbjørn Berland

I KVELD: Nettmøte om kalvinismen

Asbjørn Berland, Martin Hjellvik og Arne Helge Teigen svarer på spørsmål om ny-kalvinismen og den kalvinske lære.
Du kan sende inn spørsmål allerede nå.

Skrevet av Petter Olsen den 7. mai 2015.

Dr. tehol. Arne Helge Teigen svarer blant annet på spørsmål om læreforskjeller mellom kalvinsk og evangelisk luthersk lære.

Fakta

Kalvinsk lære og ny-kalvinisme:

Asbjørn Berland og Martin Hjellvik er eldstebrødre i Kilden menighet på Nærbø og vedstår seg hovedpunktene i den kalvinske læren. Arne Helge Teigen er dr. theol. i systematisk teologi ved Fjellhaug internasjonale høgskole. Han er først og fremst invitert for å gi et evangelisk luthersk svar der det er skillelinjer i troslæren. Teigen har skrevet en orienteringsbok om ny-kalvinismen.

Det kanskje mest kontroversielle punktet i den såkalte fempunktskalvinismen (se lenke i faktaboks til «Hovedsak») handler om utvelgelse til frelse og fortapelse (dobbel predestinasjon). Dette har det også vært debatt om i avisen Dagen den siste tiden, der Asbjørn Berland har vært aktiv.

Sambåndet hadde den kalvinske lære og revitaliseringen av den gjennom bevegelsen ny-kalvinismen, som tema i marsutgaven. Lenker til sakene finner du som nevnt i faktaboksen. Etableringen av Kilden menighet har vakt oppmerksomhet på Jæren, og ImF Rogaland holdt i vinter et informasjonsmøte. John Piper og Paul Washer er to sentrale navn på ledende teologer innen ny-kalvinismen.

I lederartikkelen i marsnummeret markerte Sambåndet avstand til sentrale punkter i den kalvinske læren. Da lederen ble publisert på sambåndet.no, ble det en lengre, men kanskje litt formalistisk, debatt i kommentarfeltet. Vi vil invitere til et nettmøte der både enkle og mer utfordrende spørsmål kan stilles – og bli besvart.

Du kan sende inn spørsmål fra nå av og helt fram til tirsdag kveld kl. 22 ved å fylle ut skjemaet nedenfor og trykke på «send». Spørsmålene blir besvart «på direkten» mellom kl. 21 og 22 tirsdag 12. mai.

Velkommen med dine spørsmål!

Forrige nettmøte, om menns og kvinners tjeneste, ble svært godt besøkt. Se mer her.

Spørsmålsrunden er nå avsluttet

Synodemøtet i Frikyrkja har gitt synodestyret i oppdrag å få på plass igjen eit papirmagasin med uavhengig redaktør.

– I dag har vi heist flagget, sier prosjektleder Odd Inge Austevoll.

ImF Midthordland gav kost og losji på leirstaden sin til nokre av dei som måtte evakuera på grunn av storbrannen på Sotra.

ImF har sett ned ei ad hoc-gruppe som skal sjå på korleis ImF sentralt og kretsane eventuelt kan bidra med innhald til TV12 Bedehuskanalen.

ImF og kretsene vil nå sende ut ansatte og ulønnede medarbeidere som normalt og ber også forsamlings- og foreningsstyrer om å forberede åpningsfester til høsten.

Copyright © Sambåndet 2021