Sambåndet

Onsdag 13. november 2019
RSS
Evangelisering på Tysnes-fest. Mange stakk innom teltet til Indremisjonssamskipnaden (IMS). Foto: Privat

Gir hjelp til å nå nye

Anja Ulveseth Heggen i ImF oppfordrer alle som har evangeliseringsprosjekter på gang, til å søke støtte fra evangeliseringsfondet.

Skrevet av Brit Rønningen den 24. mars 2015.

Med Guds ord til folket på Tysnes-fest. Foto: Privat

Fakta

Evangeliseringsfondet

I 2014 kom det 9 søknader, og det ble søkt om ca kr. 200.000. ImF hadde kr. 45.000  til disposisjon. Disse organisasjonene fikk innvilget søknaden for følgende prosjekt:

  • Indremisjonssamskipnaden - støtte til evangelisering på Tysnes-fest 10.-12. juli 2014
  • Indremisjonssamskipnaden - støtte til evangelisering på Bluesfestivalen i Skånevik 3.-5. juli 2014
  • ImF Rogaland - støtte til julefeiring på Ognatun
  • ImF Rogaland - støtte til aktivitetsdager på Ognatun før skolestart for elever fra 2. til 6. klasse.

 

I 1988 fikk Indremisjonsforbundet (ImF) en stor gave. Av denne gaven pluss andre penger ble det opprettet et fond. Avkastningen av fondet går til evangeliseringstiltak. Hvert år blir det delt ut penger som man kan søke på, om man har et prosjekt hvor man har til hensikt å evangelisere eller å nå nye. Hvor mye penger som blir delt ut, avhenger av avkastningen av fondet. I fjor ble det søkt om ca 200 000 kroner, og det ble delt ut 45 000 kroner til fire prosjekter.

Oppfordrer til å søke
− Vi vil oppfordre folk til å søke støtte fra evangeliseringsfondet hvis de har et evangeliseringsprosjekt. Det er ingen grenser for hva slags beløp de kan søke, men vi har begrensede ressurser. Så er det viktig med en god begrunnelse. Da er det lettere å få, sier administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen i ImF til sambåndet.no.

Hun og daglig leder Kenneth Foss i ImF-Ung er faste medlemmer i komiteen som hvert år vurderer hvem som skal få pengestøtte. En representant fra kretsene er også med i komiteen. Fristen for å søke i år er 1. april. Det er fire typer tiltak som kan få støtte; by- og bydelsmisjon, evangeliske aksjoner, prosjekt som har til hensikt å virke evangeliserende på lengre sikt, og prosjekt med evangeliserende profil.

Tysnes-fest
I fjor fikk Indremisjonssamskipnaden støtte til evangelisering på Tysnes-festen, som er et stort arrangement som samler over 20 000 mennesker til konserter og aktiviteter over fire-fem dager.

Tysnes er en kommune med 2700 innbyggere. Det ble solgt 23 000 billetter til Tysnes-Fest i fjor, ifølge Harald Heie i Tysnes Støtteforening for Indremisjonen. Evangeliseringsprosjektet var et samarbeid mellom denne foreningen, Indremisjonssamskipnaden og Friluftsmisjonen. Pengene fra evangeliseringsfondet ble blant annet brukt til et 32 kvadratmeter stort telt som ble rigget sentralt utenfor bedehuset der mange passerte til og fra ulike arrangement.

En god ordning
− Vi hadde 25 frivillige og fire evangelister. Noen var aktive ute på gata og snakket med folk, og noen var i teltet. Folk er veldig åpne og søkende. Cirka 5-600 mennesker kom innom teltet, og vi serverte kaffe og vafler og hadde mange enkeltsamtaler. Det var veldig givende å være med på. Det er viktig å være der folk er, sier Heie.

Han er meget fornøyd med støtten fra evangeliseringsfondet.

− Det er en god ordning. Vi hadde gjennomført prosjektet selv om vi ikke hadde fått støtte, men nå kan vi bruke våre egne penger på noe annet, sier Heie.

Administrasjonslederen i ImF tror også at evangeliseringsfondet betyr en del.

− En del tiltak kommer i gang eller får hjelp til å nå bredere ut. Jeg tror fondet er et viktig instrument i arbeidet for å nå nye, sier Anja Ulveseth Heggen.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

OPPDATERT Bibelskolestudenten som ble skadet i en badeulykke i Israel i forrige uke, omkom i ulykken.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

GF ImF-styret fekk fullmakt frå generalforsamlinga til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn. Eit stort mindretal ville berre slå saman med NLM sitt trussamfunn.

OPPDATERT MED VARAMENN Gabriel Pollestad er ny formann i Indremisjonsforbundet. Fredag ble også resten av styret valgt.

GF Sambåndet har stilt formannskandidatene i ImF 11 spørsmål. Her kan du lese deres svar og dermed blir bedre kjent med dem.

Copyright © Sambåndet 2019