Sambåndet

Søndag 5. april 2020
RSS

NRI fortsetter som egen krets

– Jeg er skuffet over årsmøtets og foreningenes manglende vilje til å forplikte seg til å løfte inntektene og slik holde oppe virksomheten i kretsen, sier kretsleder Arild Ove Halås.

Skrevet av Petter Olsen den 18. oktober 2014.

Det ekstraordinære kretsårsmøtet i Nordmøre og Romsdal indremisjon vedtok lørdag at kretsen skal opprettholdes – uten at det kom forpliktende løfter fra lokalforeningene om tilstrekkelig økning av de årlige inntektene. Det ble derimot vedtatt at alle kretsens lokalforeninger skal gå i gang med en ekstraordinær pengeinnsamling for å avhjelpe kretsens prekære likvide situasjon.

– Hvordan de enkelte foreninger velger å gjøre dette er selvsagt opp til hver enkelt, men vi håper og forventer at alle blir med og følger opp årsmøtets vedtak, som også pålegger oss som enkeltpersoner å bidra ekstra, skriver kretsleder Arild Ove Halås i et referat fra årmøtet.

Kretsledelsen håper flere vil benytte anledningen til å øke sin faste givertjeneste eller inngå avtale om fast givertjeneste med skattefradrag. Muligheten til å gi gaver (med skattefradrag) via mobiltelefonen skal også gjøre det lettere å gi en ekstra gave.

– 13 personer forpliktet seg til å gi 5000 ekstra – til sammen 65.000 kroner – til kretsen nå. Vi håper flere vil henge seg på, skriver Halås og oppfordrer til å kontakte kretskontoret om man vil bli med.

Pr. 16. oktober har NRI ca. 337 000,- på konto.

– Regninger og lønn som forfaller frem til 15. desember, er pr. dato på ca. 700 000,-.  Selv om det vil komme inn både høstoffer og faste inntekter fremover, trenger vi et løft i inntektene de neste ukene, framholder Arild Ove Halås.

I en sms-utveksling med sambåndet.no klarer ikke kretslederen å legge skjul på at han er skuffet over resultatet av det ekstraordinære kretsårsmøtet.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

(Korona) ImFs påskemøter er avlyst. I stedet arrangerer ImF Straume og P7 nettgudstjenester i påsken.

(Korona) Sju av ti kretser i indremisjonsfamilien har samlet sett permittert 61,5 prosent av sine 34 årsverk. 11 av 12 leirsteder i kretsenes eie har permittert 69,5 prosent av 26,5 årsverk.

(Korona) Indremisjonssamskipnaden er en av kretsene som har sett seg nødt til å permittere ansatte. Med avlyste arrangement og tapte inntekter går også leirplassene en utfordrende tid i møte.

(Korona) Ungdommer både i Indremisjonssamskipnaden og andre kretser i ImF kan fra fredag kveld av samles digitalt for å markere påskehøytiden.

NLAs verdidokument holder fortsatt fram ekteskapet mellom mann og kvinne.

Copyright © Sambåndet 2020