Sambåndet

Tirsdag 1. desember 2020
RSS
Thomas Rake (til venstre) ledet innsettelsen av Torstein Bjorland og Kjersti Landro. ALLE FOTO: PETTER OLSEN

To nye ledere innsatt i Bedehuskirken

Kjersti Landro og Torstein Bjorland ble i dag innsatt som nye ledere i den ImF-tilsluttede menigheten Bedehuskirken på Bryne.

Skrevet av Petter Olsen den 19. januar 2014.

Innsettelsen ble avsluttet med forbønn for de nye lederne.

Fakta

Nye ledere i Bedehuskirken

Kjersti Landro

  • Gift med fotballspiller på Bryne, Vegard Landro, og svigerdatter av Willy Landro
  • Har gått på Bildøy bibelskole og vært engasjert i Nordhordland Indremisjon
  • Har sittet i styret for Bedehuskirken
  • Har de siste seks årene jobbet på treningssenteret Elixia på Bryne, blant annet som vikarierende daglig leder

Torstein Bjorland

  • Sønn av tidligere radiopastor, bibelskolelærer og prest Ola Bjorland
  • Har gått på Bildøy bibelskole
  • Bor i kollektiv sammen med kristne venne
  • Har vært medlem av det åndelige lederskapet i Bedehuskirken

Det skjedde på dagens morgengudstjeneste med om lag 170 personer samlet i hoved- og sidesal på bedehuset Saron. Innsettelsen besto av skriftlesning og forbønn, og de to nye lederne svarte på spørsmål fra teamleder Thomas Rake.

Torstein Bjorland har formelt vært ansatt siden 1. oktober i fjor, da i 50 prosent stilling. Kjersti Landro er ansatt i 60 prosent stilling fra 1. august i år. I den nye lederstrukturen skal ingen ha full stilling. Tanker om dette ble lagt fram på et medlemsmøte høsten 2013 (se lenke).

Bakgrunn: Bedehuskirken trenger lagspillere

1. desember i fjor økte Torstein Bjorland til 70 prosent stilling, men fra 1. august, når Kjersti Landro er på plass, reduserer han til 60 prosent, ifølge en nyhetsmelding på bedehuskirken.no. Bjorland skal ha hovedansvar for oppfølging av huspastorer og ungdomsledere, mens Landro skal ha overordnet ansvar for personal, økonomi og kommunikasjon, går det fram av magasinet Bevegelse, som utgis av Bedehuskirken.

Fra 1. januar i år ble Thomas Rakes stilling redusert til 80 prosent, og han går ned til 60 prosent fra 1. august. Thomas Rake skal ha hovedansvar for overordnet strategi, visjoner og nettverksbygging.

Fra 1. august 2014 skal altså Kjersti Landro, Torstein Bjorland og Thomas Rake ha 60 prosent stilling hver.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Ikke alle indremisjonskretser driver farge- og jernvarehandel, men det gjør ImF Sunnmøre. Første driftsår i indremisjonens tjeneste ga solid resultatoppgang for Johan R. Sunde AS.

ImF Rogaland har startet en aksjon på Facebook hvor de oppfordrer folk til å invitere eller gå på besøk til en familie eller enkeltpersoner i løpet av desember.

Økt ensomhet blant studentene samtidig som akademiske resultater forbedret seg. Det er to stikkord for hvordan pandemien så langt har påvirket fire kristne høgskoler.

Møre ungdomsskule har utvidet og skiftet navn til Møre barne- og ungdomsskule Ålesund. Avdelingsleder for det nye barnetrinnet er fornøyd med åpningen.

Nordmøre og Romsdal Indremisjon har tilpasset seg de nye koronarestriksjonene og endret navn og innhold på den årlige julemessa.

Copyright © Sambåndet 2020