Sambåndet

Tirsdag 20. oktober 2020
RSS
Ingvar Torsvik, som i sommer ble ansatt som generalsekretær i Normisjon fra 1. januar 2014, tiltrer likevel ikke stillingen.

Slutter før han starter

Ingvar Torsvik, som i sommer ble ansatt som generalsekretær i Normisjon fra 1. januar 2014, tiltrer likevel ikke stillingen.

Skrevet av Ole Andreas Husøy, KPK den 18. desember 2013.

De ansatte i Normisjon ble orientert om dette i et informasjonsmøte onsdag ettermiddag. Nåværende generalsekretær Rolf Kjøde, som skulle sluttet ved utgangen av dette året, er bedt om å fortsette i tre måneder til, slik at man får tid på seg til å finne ny generalsekretær.

Ansatt i sommer
I april i år ble det kjent at Kjøde, som har vært generalsekretær siden 2003, hadde gitt beskjed om at han ønsket å fratre stillingen ved årsskiftet 2013/2014.

Tidlig i juli i år ble det offentliggjort at Ingvar Torsvik skulle overta som generalsekretær i Normisjon fra 1. januar 2014.

– Vi er glad for at vi nå har en ny leder på plass etter en lang, grundig og utfordrende prosess i landsstyret, uttalte landsstyreleder Tormod Kleiven i en pressemelding der ansettelsen av Torsvik ble gjort kjent.

Torsvik arbeidet som kommunalsjef for området Oppvekst og kultur i Os kommune. Tidligere har han vært seniorleder og områdeleder i Sandnes kommune, og før det blant annet vært rektor og menighetsprest. Han har teologiske utdannelse fra Misjonshøgskolen i Stavanger.

Landsstyret la ved ansettelsen stor vekt på Torsviks lederegenskaper.

Intervju skapte usikkerhet
Senere har et intervju avisa Dagen hadde med Torsvik i oktober, skapt spørsmål og usikkerhet rundt den nye generalsekretærens teologiske profil. Dagens lederskribent hevdet at Torsvik ga inntrykk av å være ganske ureflektert i forhold til sentrale kirkelige stridstemaer, blant annet når det gjaldt kirkelig vigsel av homofile, som Torsvik ifølge Dagen karakteriserte som en perifer sak.

Senere har imidlertid Torsvik presisert at han deler Normisjons syn i denne saken, nemlig at det ikke bør innføres kirkelig vigsel av homofile.

Landsstyreleder Kleiven uttalte at Torsviks svar i intervjuet med Dagen virket utfordrende og skapte en viss usikkerhet i organisasjonen. Ledelsen i Normisjon har etter dette hatt samtaler med Torsvik, samtaler som altså har ført til at Torsvik ikke tiltrer stillingen som generalsekretær likevel. Ifølge avisa Vårt Land har begge parter engasjert advokat som har deltatt i dialogen.

Forutsetningene ikke lenge til stede
Landsstyret i Normisjon skriver i en pressemelding at landsstyret de siste ukene gjennom dialog og avklaringssamtaler med Ingvar Torsvik har trukket den konklusjon at forutsetningene for tiltredelse i stillingen som generalsekretær ikke lenger er til stede.

Landsstyret presiserer at denne avgjørelsen ikke begrunnes i spørsmål innen samlivsetikk eller andre læremessige spørsmål. Torsvik har gitt tilslutning til det som Normisjon står for på disse områdene og til Normisjons verdidokument i sin helhet.

I pressemeldingen heter det videre at landsstyret beklager sterkt situasjonen og den belastningen som dette har medført for Torsvik og for organisasjonen. En vil i det følgende sørge for en grundig evaluering av ansettelsesprosessen.

Styret har bedt generalsekretær Rolf Kjøde om å forlenge sin periode som generalsekretær i tre måneder, slik at styret får tid på seg til å få på plass løsninger på kortere og lengre sikt.

Stor organisasjon
Normisjon er en av de største misjonsorganisasjonene i Norge. Organisasjonen ble grunnlagt 1. januar 2001 etter at Det norske lutherske Indremisjonsselskap, Langesundsfjordens indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjon fusjonerte. Normisjon har virksomhet over hele Norge gjennom 13 regioner samt i misjonsarbeid i flere land i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Anfin Skaaheim, som var generalsekretær i Indremisjonsselskapet, ble Normisjons første generalsekretær fra starten i 2001. Han ble i 2003 etterfulgt av Rolf Kjøde. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

På flyet fikk Kristoffer Norbye idé til en sang som nå er blitt til musikkvideo. Regissør av videoen, Sofie Arnesen, håper den vil få flere til å ta et år på Bildøy Bibelskole.

OPPDATERT Medan kong Haakon personleg tok imot den først produserte bibel frå Gideon i Norge, hadde kronprinsparet ikkje høve til å ta imot Gideon for å få overrekt Bibelen som vart produsert til 90-årsjubileet i år.

– Kampen for rettferd er ein heilt nødvendig del av det kristne livet, meiner Sunniva Gylver.

Av og til kjem folk på besøk som ein hugsar lenge. Slik var det då forkynnar Edvard Foss nyleg tok turen til Sunnmøre.

STATSBUDSJETTET Ti studieforbund mister til sammen ni millioner kroner i statstilskudd etter at de ble flyttet fra Kunnskaps- til Kulturdepartementet. Kristelig studieforbund er blant disse.

Copyright © Sambåndet 2020