Sambåndet

Onsdag 8. april 2020
RSS
Merete Blindheim ledet debatten om undersøkelsen Unges erfaring med tro på Lev livet-konferansen i Sandnes. FOTO: VILHELM VIKSØY

Nettmøte om tro i hjemmet

Hvordan kan foreldre best formidle troen til sine barn? Hvilken hjelp trengs? Hva tenker ImF om dette? Onsdag 6. november mellom kl.21 og 22 svarer generalsekretær Erik Furnes på spørsmål om tro på hjemmebane.

Skrevet av Petter Olsen den 5. november 2013.

I en undersøkelse av unges erfaringer med tro sier bare 17 prosent av de som definerer at de vokste opp i et aktivt kristent hjem, seg helt enig i påstanden om at det «ofte ble snakket om åndelige spørsmål hjemme». Undersøkelsen ble lagt fram på Lev livet-konferansen i Sandnes, som bladet Sambåndet omtalte i nummer ni og ti (se også flere artikler på sambåndet.no). Er 17 prosent et overraskende lavt tall? Er det også din erfaring? Hva kan vi gjøre med det? Det er bare noen av spørsmålene som kan stilles.

Da undersøkelsen ble debattert på konferansen i Fredheim arena, var ikke generalsekretær Rolf Kjøde i Normisjon forskrekket over tallet 17 prosent:

– Reflekterer det blyghet? Er dette barn av en 68-generasjon som har abdisert åndelig? Og hva er en «åndelig samtale», spurte Kjøde – og antydet altså at det kan være gode samtaler i hjemmet som de som har svart, ikke har definert innenfor begrepet «åndelig».

Tallet er enda lavere for de hjemmene som defineres som «litt kristent» (1,3 prosent).

-Hvordan kan vi hjelpe disse hjemmene til å bli enda tydeligere? Kan vi få de foreldrene som ber aftenbønn med barna, til å holde på et halvt eller et helt år lenger, spurte Rune Øystese fra NLA Høgskolen.

MOR OG FAR

Undersøkelsen sier også noe om forskjell i mors og fars betydning for barnas åndelige utvikling.

-Jeg tror ikke noe på at far betyr mindre enn mor, men når far abdiserer fra det å være en som påvirker åndelig, da betyr det mye, sa Rolf Kjøde.

I en oppsummeringssamtale om veien videre sa generalsekretær Erik Furnes i ImF det slik:

– Jeg tror det er mange kristne foreldre som ikke har drømmer for sine barn. Vi har en stor utfordring i landet vårt om å drive misjon. Men hva med mine barn? En har sagt det slik at vi må sikte høyere for å treffe blinken. Vi må forkynne det ansvaret vi har for å ta dette på alvor i vårt eget hjem, den muligheten og ansvaret Gud har lagt ned i oss som foreldre til å formidle til våre nærmeste, utfordret Furnes og fortsatte:

– Ungdomsarbeidet er kjempeviktig for dem som ikke vokser opp i et kristent hjem, og i arbeidet vårt må det være en balanse mellom hjem og bedehus.

I strategiplanen for Indremisjonsforbundet fram mot 2020 er et av fire hovedpunkt at «vi vil stimulere til aktiv formidling av kristen tru i heimen». Det å hjelpe foreldre og barn til å sette ord på sin tro, er et av målene med dette punktet.

Hva mener du om disse spørsmålene? Hvordan kan foreldre best formidle troen til sine barn? Hvilken hjelp trengs? Hva bør og kan Indremisjonsforbundet gjøre? Send inn dine spørsmål ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Du kan sende inn spørsmål i forkant og under selve nettmøtet, som er onsdag 6. november fra kl. 21 til 22.

 

Spørsmålsrunden er nå avsluttet

(Korona) I viruskrisen er det mange som strømmer møter, og Fredheim Arena og NLA Høgskolen har tatt initiativ til å lage podcaster.

(Korona) Både ImF Sør sine gjenbruksbutikker og Bruktbutikken på Straume er stengt på ubestemt tid, og med det mister ImF Sør og Straume Forum en viktig inntekt.

(Korona) ImFs påskemøter er avlyst. I stedet arrangerer ImF Straume og P7 nettgudstjenester i påsken.

(Korona) Sju av ti kretser i indremisjonsfamilien har samlet sett permittert 61,5 prosent av sine 34 årsverk. 11 av 12 leirsteder i kretsenes eie har permittert 69,5 prosent av 26,5 årsverk.

(Korona) Indremisjonssamskipnaden er en av kretsene som har sett seg nødt til å permittere ansatte. Med avlyste arrangement og tapte inntekter går også leirplassene en utfordrende tid i møte.

Copyright © Sambåndet 2020