Sambåndet

Torsdag 2. april 2020
RSS

– Du er ikke alene

– Den klassiske, evangeliske tro er ikke periferi, men sentrum i den verdensvide kirken.

Skrevet av Vilhelm Viksøy den 29. oktober 2013.

Rolf Kjøde, generalsekretær Normisjon og talsmann for ELN.

Fakta

Vær frimodig og sterk

  • konferanse i regi av ELN, evangelisk luthersk nettverk
  • har som tema verdensvid bibeltillit.
  • Sted: Storsalen, Oslo, 29.–30. oktober
  • Sosiale medier: se bilder på Facebook eller følg på Twitter: #eln2013
  • ImF er en av organisasjonene bak ELN. Les mer på eln.nu

– Er vi ikke ganske mange som står sammen – egentlig, spør Rolf Kjøde retorisk.

Normisjons generalsekretær er også talsmann for ELN-fellesskapet, og ordene falt under hans innledningsforedrag på ELN-konferansen «Være frimodig og sterk». Drøyt hundre deltakere fra et bredt spekter av kirke- og organisasjonslivet i Norge, er påmeldt konferansen som har satt Verdensvid bibeltillit som overskrift over dagene.

– Vi er ikke ute etter å dra folk ut fra sin sammenheng, men ønsker å støtte og oppmuntring i en vanskelig tid. Så får det bli opp til den enkelte å vurdere om man kan stå i den sammenhengen man er, sier Kjøde.

To grøfter
Han trekker fram to ord – som begge representerer en fare for utviklingen: fragmentering og marginalisering.

– Det er ikke vanskelig å se for seg, i møte med den utviklingen vi ser i blant annet Den norske kirke, at fragmentering kan bli et resultat. Vi går dit, andre dit – så splittes vi opp i små enheter, sier Kjøde.

Han har stor respekt for at noen velger denne løsningen, men det er ikke en utvikling han selv ønsker.

– For meg er det ikke stas å tenke Normisjon som eget kirkesamfunn. Jeg ønsker å være en del av noe større, noe med enda mer fylde. Det har jeg i Den norske kirke der jeg også er ordinert prest. Der ønsker jeg å være og der ønsker jeg å stå for det jeg mener er rett, sier han.

Sentrum 
Samtidig skal man ikke være naive og blåøyde. Dersom avskallingen presser seg fram, bør man ha snakket sammen i forkant og være klar.

– Vi må tenke langs begge spor. Vi skal støtte og tilskynde folk der de er, samtidig må vi posisjonere oss så vi er klare den dagen det blir nødvendig, sier normisjonsgeneralen.

Den andre grøften han pekte på, er marginalisering.

– Vi som vil stå på en klassisk, evangelisk grunn tilhører ikke marginene. Vi må ikke bli lurt til å tro det, sier han, og pekte på at det er de nye strømningene som er marginale i den verdensvide kirke.

– Vi som er satt til å ha ansvar har ansvar for å tegne dette bildet tydelig, både til oss selv og til folket. Vi er ikke marginen, vi står midt i sentrum, sier Rolf Kjøde.

Evangelisk luthersk nettverk i Norge består av organisasjoner og kirker som bygger lokale fellesskap på evangelisk luthersk grunn. ELN ble etablert  29. mars 2012 av Frikirken, DELK, Normisjon, Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet.
 

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

SAKEN UTVIDES NLAs verdidokument holder fortsatt fram ekteskapet mellom mann og kvinne.

SAKEN UTVIDES NLA Høgskolen i Oslo har vokst seg ut av Staffeldtsgatekvartalet og skal nå leie lokaler i et nytt bygg som Diakonhjemmet skal reise på Vinderen.

(Korona) Koronaviruset hindrer kristne i å samles, men nå vil ImF gi folk den store fellesskapsfølelsen ved å invitere til møteuke på nett.

(Korona) Den kristne bokbransjen hanglar grunna korona-viruset. Omsetnaden dalar mykje, og forleggjarar og butikkar permitterer.

(Korona) Når man ikke kan komme til kirken, får kirken komme hjem. Derfor samarbeider Awana Norge og Frikirkens barn & unge (Fribu) om hjemmekirke.

Copyright © Sambåndet 2020