Sambåndet

Onsdag 13. november 2019
RSS
Samtale mellom voksne delegater, som Gunnar Ferstad, til venstre, og ungdomsbenken, startet prosessen som førte til at Vegard Soltveit (lengst ute til venstre) ble innvalgt. Til høyre Karl Arne Austnes. FOTO: KJETIL FYLLINGEN

24-åring valgt inn i forbundsstyret

SAKEN ER UTVIDET: Slik gikk det til at Vegard Soltveit ble valgt inn i forbundsstyret til ImF.

Skrevet av Petter Olsen den 26. juli 2013.

På forhandlingsmøtet torsdag henviste flere delegater til kommentarer om at styrekandidatene var for gamle. På andre benk satt det flere unge delegater under 30 år.

– Vi kommenterte oss imellom at ingen hadde spurt oss, forteller Vegard Soltveit til sambåndet.no.

Benkeforslag

Dette overhørte blant andre delegat Gunnar Ferstad fra Bergens Indremisjon, og dermed var prosessen, som endte med at Glenn Nord-Varhaug fremmet Vegard Soltveit som kandidat for Nordhordland Indremisjon, i gang. Ferstad anbefalte delegatene å stemme på Soltveit.

– Jeg vet ikke helt hvorfor det ble meg, for vi kunne egentlig ha stilt alle, sier Vegard Soltveit.

På spørsmål om han er motivert for arbeidet i forbundsstyret, svarer han slik:

– Jeg er motivert for å være med i ImF. Jeg vet ikke helt hva styret gjør, så jeg må først lære. Det blir spennende, sier Soltveit.

24-åringen starter i høst på sitt tredje år i ImF, nå som fulltidsansatt forkynner i ImF Sør. Han har imidlertid ikke meldt flytting og var derfor valgbar for Nordhordland.

Valgdistrikt

Før valget fredag formiddag oppstod det en diskusjon om hvordan ImFs lovverk er til å forstå. Her heter det at hvert valgdistrikt «bør» være representert i styret. Delegat Runar Landro fra Fredheim forsamling påpekte at «bør» ikke betyr «skal». Resultatet av valget ble at ImF Sør, som skal ha en kandidat sammen med ImF Rogaland, ikke fikk fast representant i forbundsstyret.

Disse fire ble valgt inn i forbundsstyret: Reidar Røyland (45) fra Sandnes med 164 stemmer. Han er fra valgkrets ImF Sør og ImF Rogaland, der den andre kandidaten var Anne Margaret Timenes fra Kristansand. Røyland er nestformann i det sittende styret.

Odd Asbjørn Nybø (61) med 144 stemmer. Han er fra valgkrets Sunnmøre Indremisjon, der den andre kandidaten var Hallvard Emblemsvåg.

Vegard Soltveit fra Radøy med 135 stemmer. Han kom altså inn i styret som resultat av et benkeforslag fra Nordhordland Indremisjon.

Marit Hauge (50) fra Sotra med 104 stemmer. Hun er fra valgkretsen Midthordland Indremisjon og Bergens Indremisjon, der den andre kandidaten var Marit Mulelid fra Bergen. Mulelid fikk 60 stemmer ved valget.

Arne Lindekleiv og Anne Bente K. Svendsvik var ikke på valg og fortsetter i styret. Ut av styret gikk Knut Sørheim og Atle Våge, som begge hadde nådd maksimalt antall år i forbundsstyret.

De som var foreslått av valgkomiteen som ikke kom inn på fast plass, var – foruten Mulelid – Gudmund Furnes fra Bygstad og valgkrets Nordhordland Indremisjon og Sogn og Fjordane Indremisjon. Han fikk 72 stemmer.

Varamenn

Gudmund Furnes ble imidlertid valgt inn som varamann med 160 stemmer. Han får følge av Anne Margaret Timenes fra Kristiansand, med 115 stemmer, og Helga Ingebrigtsen fra Finnmark med 101 stemmer.

– Jeg er veldig tilfreds med valget, sier nyvalgt formann i forbundsstyret, Sverre Dag Ljønes, til sambåndet.no.

Ikke alle delegatene var begeistret for at det ble fremmet benkeforslag, men Ljønes er ikke enig:

– Prinsipielt tenker jeg at der er sunt – og i tråd med det jeg har sagt om at forbundsstyret vil lytte til generalforsamlingen, påpeker Ljønes.

Fornyelse

To måtte ut av forbundsstyret fordi de hadde nådd maksimaltiden (Knut Sørheim og Atle Våge), og to nye kom inn (Vidar Soltveit og Marit Hauge).

– Dermed ble det ikke større fornyelse enn det som følger av lovverket, men alderen på de nye representerer likevel en fornyelse, sier Sverre Dag Ljønes.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

OPPDATERT Bibelskolestudenten som ble skadet i en badeulykke i Israel i forrige uke, omkom i ulykken.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

GF ImF-styret fekk fullmakt frå generalforsamlinga til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn. Eit stort mindretal ville berre slå saman med NLM sitt trussamfunn.

OPPDATERT MED VARAMENN Gabriel Pollestad er ny formann i Indremisjonsforbundet. Fredag ble også resten av styret valgt.

GF Sambåndet har stilt formannskandidatene i ImF 11 spørsmål. Her kan du lese deres svar og dermed blir bedre kjent med dem.

GF Mange stemmer har ytra seg før ImF-styret no har lagt fram sak 4 til GF: Organisering og struktur i ImF. Saka er ikkje eit sluttprodukt, men starten på GF-året Vol 2.0.

Copyright © Sambåndet 2019