Sambåndet

Søndag 5. april 2020
RSS

D6-konferanse i Norge

Neste høst inviteres kristenledere til Fredheim Arena for å utfordres på troslivet i familien. Hovedtaler blir George Barna.

Skrevet av Vilhelm Viksøy den 23. november 2012.

Fakta

Lev livet

  • konferanse med fokus på hjemmet som trosarena. Kjent som D6, eller 5M6 - nå Jesus i hjemmet
  • 20.–21. september 2013 i Fredheim Arena
  • hovedtaler George Barna
  • Arr: ImF, NLM, Normisjon, Ungdom i oppdrag.

– Arbeidet med Jesus i hjemmet har fått et sterkere fokus i ImF de siste 3-4 årene og flere av oss har også vært i USA på konferansene der. Nå er tiden kommet for å arrangere en lignende konferanse også i Norge, sier generalsekretær i ImF, Erik Furnes.

Tankegangen i D6, eller 5M6 som det heter på norsk, har sitt utgangspunkt i ordene 5. Mosebok kapittel seks: Du skal gjenta disse ordene for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Med andre ord, den kristne opplæring skal foregår som en del av de daglige rutiner – i hjemmet.

Foreldreansvar.
– D6-miljøet har kommet til en erkjennelse av at kristenfolket i USA i for stor grad har latt ansvaret for det kristne barne- og ungdomsarbeidet ligge hos menighetene. Jeg tror det er sant også for Norge, sier Furnes.

Med det ønsker han ikke å kritisere det arbeidet som drives i kretser og forsamlinger. Dette arbeidet er godt og er en god hjelp for foreldre, og barne- og ungdomsarbeidet på Bedehuset er ikke minst viktig for å nå barn og unge som vokser opp med foreldre som ikke er troende.

– Men ansvaret hviler på foreldrene og hjemmet. Dette er veldig i tråd med vår indremisjonsidentitet. D6 er derfor ikke en ny resept vi importerer fra USA, men mer en hjelp til å blankpusse arven.

Georg Barna.
Tema for den norske konferansen er Lev livet, med undertittel Jesus i hjemmet. 21.-23. september er tidspunktet og Fredheim Arena er stedet. Hovedtaler blir George Barna, en anerkjent og meget ettertraktet foredragsholder om tematikken. 5M6-konsuelent Merete Åsebø Blindheim er meget fornøyd med å ha fått denne ressursen til Norge.

– Enkelte i D6-miljøet har de siste årene satt noen spørsmålstegn ved navnet hans. Det skyldes først og fremst at han har flyttet fokus litt bort fra megakirkene sitt arbeid og beveget seg mer inn mot mindre enheter og husmenigheter. For oss i ImF er det i utgangspunktet et pluss. Da er han nærmere vår virkelighet i indremisjonen, sier hun.

Ledere.
Målgruppen for neste års konferanse er først og fremst kristenledere og pastorer – altså folk med innflytelse.

– Dersom dette arbeidet skal forplante seg, må vi nå beslutningstakerne. Derfor henvender vi oss først og fremst til disse denne gang. Det betyr ikke at konferansen er lukket for andre, men det skal handle mer om tall og strategi enn om konkrete tips og virkemidler, sier Furnes, som håper mange allerede nå vil sette av 21.-23. september i kalenderen.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

(Korona) ImFs påskemøter er avlyst. I stedet arrangerer ImF Straume og P7 nettgudstjenester i påsken.

(Korona) Sju av ti kretser i indremisjonsfamilien har samlet sett permittert 61,5 prosent av sine 34 årsverk. 11 av 12 leirsteder i kretsenes eie har permittert 69,5 prosent av 26,5 årsverk.

(Korona) Indremisjonssamskipnaden er en av kretsene som har sett seg nødt til å permittere ansatte. Med avlyste arrangement og tapte inntekter går også leirplassene en utfordrende tid i møte.

(Korona) Ungdommer både i Indremisjonssamskipnaden og andre kretser i ImF kan fra fredag kveld av samles digitalt for å markere påskehøytiden.

NLAs verdidokument holder fortsatt fram ekteskapet mellom mann og kvinne.

Copyright © Sambåndet 2020