Sambåndet

Søndag 23. februar 2020
RSS

55+ på Bildøy i juni

Fjorårets nysatsing med Bibel og fellesskap fortsetter også i 2012.

Skrevet av Vilhelm Viksøy den 24. april 2012.

Fakta

Bibel og fellesskap, 55 +

  • 6.- 10 juni, Bildøy Bibelskole
  • Tema: Gi akt på Jesus
  • Talarar og leiarar: Bente og Edvard Foss, Martha og Jens Tveit, Britt og Arnfinn Norheim, Marit og Per Helleve, Audun Myksvoll, og Erik Furnes.
  • Sjå imf.no for påmelding og meir info, eller kontakt ImF på 56314240

«Gi akt på Jesus» er tema når Indremisjonsforbundet inviterer til ein ny runde med Bibel og Fellsskap 55 + på Bildøy fyrste veka i juni. Fjorårets omlegging frå det gamle Landseldrestemnet held dermed fram også i år.

– Responsen me fekk i fjor, gjer at me vel å halda fram også dette året, seier generalsekretær Erik Furnes.

Det beste av alt
Konseptet Bibel og fellesskap 55+ er eit ynskje om å ta vare på det beste i tidlegare landseldrestemne, samtidig som det gis rom for fornying. Bibel og fellesskap seier noko om det vesentlige i programmet. 55+ seier at her er både yngre og eldre pensjonistar velkomne. Men ikkje berre pensjonistar, i følgje programheftet:

– Alle i alderen 55+ som kan ta seg fri desse dagane, er varmt velkomne.

Kjende andlet
I leiarteamet finn ein også dette året Audun Myksvoll, diakoniarbeidar i Bergens Indremisjon. Frå bibelskulen stiller Arnfinn Norheim og Edvard Foss, og begge har i tillegg med seg konene, Britt og Bente, i vertskapet. Frå Voss kjem Marit og Per Helleve, der begge har vore med som leiarar før. Lengst reiseveg har Martha og Jens Tveit frå Ølen, begge nye på 55 +, men godt kjend frå arbeidet til Indremisjonssamskipnaden.

Sentralt tema
Bibeltimane dette året vert delt mellom Erik Furnes og Edvard Foss. Tema «Gi akt på Jesus» er henta frå Hebrearbrevet 12,3 «Ja, gi akt på han som heldt ut slik motseiing frå syndarar, så de ikkje skal verta trøytte i sjelene dykkar og verta motlause.»

– Det er eit herleg fokus som kan fyllas oss med mot og kraft på van­dringa, seier Furnes, som ynskjer både gamle og nye deltakarar velkomne til Bildøy i juni.

– Alt ligg vel til rette for gode dagar på Bildøy, og vi ønskjer varmt velkomen til deg som kjem for første gong, og deg som kjem igjen og igjen. Vi gled oss til å møta nettopp deg.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Voss herad krev omregulering av eigedommen som Egill Danielsen Stiftelse ynskjer å leiga til ny kristen ungdomsskule. Dermed blir det truleg ikkje oppstart før hausten 2021.

Dei nyaste songane frå Hilde Svela har bibelvers som tekst. Dei skal gjøre Bibelen øyrevenleg for store og små, og gjerne for gamle som slit med å hugse og snakke.

Egill Danielsen Stiftelse har fått godkjent søknad om å starte kristen ungdomsskole på Voss.

– Halvparten skal komme gjennom økning i Fast Givertjeneste (FGS) og resten gjennom ulike «stunt» i løpet av året, sier Kenneth Foss, arrangements og markedsansvarlig i ImF.

Elevene på KVS Lyngdal har gode forretningsideer og er gode til å markedsføre dem. Det blir det priser av.

Copyright © Sambåndet 2020