Sambåndet

Søndag 23. februar 2020
RSS

Rune Larsen til Bildøy

Utfordrer indremisjonsfolket i avholdssaken

Skrevet av sambåndet den 10. april 2012.

Fakta

"Er jeg min brors vokter"

  • Foredragsholder, Rune Larsen
  • Fredag 13. april, kl 1230-1500
  • Sted: Bildøy Bibelskole
  • Inngår i Kurs-serien til ImF
  • Les mer på imf.no/kurs

– Alkohol er et viktig tema som det er mindre bevissthet rundt i dag enn tidligere. Vi ser et stadig økende forbruk av alkohol, også i kristne kretser, sier Aud Karin Kjølvik, personalleder i ImF.

Det er bakgrunnen for at Indremisjonsforbundet arrangerer denne kursdagen med Rune Larsen som foredragsholder. Aud Karin er derfor svært glad for at en mann som Rune Larsen har sagt ja til å bli med.
– Rune Larsen er enormt engasjerende og han evner å være krystallklar i dette temaet uten å være moraliserende, sier Aud Karin.

Tydelig budskap
For det er ingen hemmelighet at Rune Larsen sitt budskap handler om et tydelig avholdsstandpunkt. Det er et bevisst valg fra ImF sin side.

– Når vi velger en mann som Rune Larsen til å holde et slikt seminar, så vet vi også at vi får et veldig tydelig budskap om de sosialetiske utfordringene knyttet til alkoholbruk. Men Rune Larsen er en dyktig formidler som engasjerer tilhørerne uansett standpunkt og det vil være stort rom for både spørsmål og refleksjon rundt tema denne dagen, sier Aud Karin.

Inngår i serie
Rune Larsen har tidligere hatt tilsvarende seminar under UngLandsmøte (UL) i Kongeparken. Det har vakt stor begeistring blant ungdommene der.

Seminaret 13. april er det siste i ImFs nysatsing under fellesnavnet Kurs denne våren. I januar hadde Øivind Benestad dagsseminar om forfulgte kristne, og nå i mars samlet Gunnar Elstad fulle hus i tre dager til undervisning om sjelesorg.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Voss herad krev omregulering av eigedommen som Egill Danielsen Stiftelse ynskjer å leiga til ny kristen ungdomsskule. Dermed blir det truleg ikkje oppstart før hausten 2021.

Dei nyaste songane frå Hilde Svela har bibelvers som tekst. Dei skal gjøre Bibelen øyrevenleg for store og små, og gjerne for gamle som slit med å hugse og snakke.

Egill Danielsen Stiftelse har fått godkjent søknad om å starte kristen ungdomsskole på Voss.

– Halvparten skal komme gjennom økning i Fast Givertjeneste (FGS) og resten gjennom ulike «stunt» i løpet av året, sier Kenneth Foss, arrangements og markedsansvarlig i ImF.

Elevene på KVS Lyngdal har gode forretningsideer og er gode til å markedsføre dem. Det blir det priser av.

Copyright © Sambåndet 2020