Sambåndet

Onsdag 20. november 2019
RSS
OVERREKKELSE: Marit Myklebust fra Frelsesarmeen mottar den nye Bibelen av biskop Ole Chr. Kvarme. Til høyre for Myklebust; Leiv Holstad fra Maritastiftelsen, Carl Petter Opsahl fra Kirkens Bymisjon og Jan Christian Nilsen fra Den norske kirke. FORSIDEFOTO: Styreleder i Bibelselskapet, Tor Tjerandsen overrakte Bibel 2011 til leder i Bibelselskapets representantskap, Helga Haugland Byfuglien. Begge foto: Ole Andreas Husøy, KPK

”Verdens viktigste bok” i ny språkdrakt

Utgivelsen av Bibelselskapets nye bibeloversettelse – Bibel 2011 – markert i Oslo domkirke onsdag formiddag

Skrevet av Ole Andreas Husøy, KPK den 19. oktober 2011.

Svein Tindberg leste bibeltekster fra forestillingen ”Abrahams barn”. Foto: Ole Andreas Husøy

– Den største boklansering her i landet på 33 år, mente Bibelselskapets prosjektleder for lanseringen, Dag K. Smemo. I år er det nemlig 33 år siden Bibelselskapet kom med sin forrige bibeloversettelse.

– Bibelen preger Norge
– Bibelen er et fundament for norsk kultur og samfunnsliv. Uten Bibelen hadde vi ikke hatt mange av de verdier som preger vår nasjon, sa styreleder i Bibelselskapet, Tor Tjerandsen, da han overrakte den nye Bibelen til ordfører i Bibelselskapets representantskap, biskop Helga Haugland Byfuglien.

Et samlet bispekollegium hadde tatt pause i bispemøtet, som pågår denne uken, for å være med på begivenheten i domkirken.
– Verdens viktigste bok i ny språkdrakt er sikret for kommende generasjoner i landet vårt. Arbeidet har vært utført med den respekt og den kompetanse som har vært helt nødvendig når oversettelsen har forholdt seg til grunnspråkene gresk og hebraisk, sa biskopen før hun leverte Bibelen videre til kirkestatsråd Rigmor Aasrud.

Kirkestatsråden betegnet lanseringen av Bibel 2011 som en historisk begivenhet.
– Et stadig langsiktig arbeid med Bibelens språk er en viktig del av kirkens forvaltning av Ordet. Det er grunnleggende for kirkens dåpsopplæring. Og det er en helt sentral del av kirkens kulturoppgave, sa Aasrud.

For dagens mennesker
I løpet av de siste hundre år har Bibelselskapet enten oversatt på nytt, eller revidert, bibelteksten når det har gått 15 til 40 år. Siktemålet har vært å ha Bibelen i en språkdrakt som dagens mennesker forstår.
– Bibelspråket må fornyes, ellers blir avstanden for stor mellom det språket som brukes i Bibelen og det språket vi bruker når vi snakker sammen. En levende bok krever et levende språk, sa forlagssjefen i Bibelselskapet, Turid Barth Pettersen.

Bibelselskapet håper selvsagt at lanseringen av den nye bibeloversettelsen skal føre til økt interesse for Bibelen.
– Det er vårt ønske at flere som ikke har lest Bibelen siden de gikk på skolen, nå vil få lyst til å gjøre et nytt forsøk, sa Bibelselskapets generalsekretær Stein Mydske.

Under lanseringen framførte både Birgitte Bjørnstad Sæbø og Svein Tindberg tekster fra den nye oversettelsen, og inne i kirken var det sang ved Soul Children.

Til gatas folk
Hornblåsere fra Frelsesarmeen møtte forsamlingen da man kom ut av domkirken. På plassen der det for noen uker siden var et enormt blomsterhav etter 22. juli-terroren, leste Birgitte Bjørnstad Sæbø fra kjærlighetens kapittel i Korinterbrevet.

Etterpå delte Hans Olav Mørk fra Bibelselskapet og Oslo-biskop Ole Chr. Kvarme ut den nye Bibelen til fire representanter for organisasjoner som jobber blant ”gatas folk” i hovedstaden: Leiv Holstad fra Maritastiftelsen, Carl Petter Opsahl fra Kirkens Bymisjon, Marit Myklebust fra Frelsesarmeen og Jan Christian Nilsen – gateprest for Den norske kirke i Oslo. Før forsamlingen istemte ”Navnet Jesus blekner aldri”. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Konservative kristne har en tendens til å være mer opptatt av å frelse sjeler enn å delta i samfunnet, mener Ken Wytsma, grunnleggeren av Rettferdskonferansen.

Haldis Reigstad deler gjerne sine gaver med andre. Det har det blitt mange dikt av.

KOMMENTAR Kjell Ingolf Ropstads anførsel om at det kristne menneskesynet er under angrep, er reelt. Samtidig oppfatter jeg at profilerte politikere nå har fått problemer med tidligere uttalelser.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

Copyright © Sambåndet 2019