Sambåndet

Onsdag 20. november 2019
RSS

Jevnt løp i kirkevalget

Resultatet av bispedømmerådsvalget viser ”close race” mellom MorFarBarn-aksjonen og aksjonen Raus folkekirke

Skrevet av Ole Andreas Husøy, KPK den 23. september 2011.

Øivind Benestad: – Alfabetets innvirkning på valgresultatet er dramatisk. Arkivfoto: Øyvind Gustavsen

Av de 55 bispedømmerådsmedlemmene som ble valgt ved direkte valg ved årets kirkevalg, var 22 anbefalt av Raus folkekirke og 21 anbefalt av MorFarBarn.

En viktig forskjell på de to aksjonenes kandidater er spørsmålet om Den norske kirke skal innføre ekteskapsliturgi også for likekjønnede par. MorFarBarns kandidater sier nei til dette, mens Raus folkekirke åpner for å innføre slik liturgi.

Øivind Benestad, forgrunnsfigur i MorFarBarn, ble selv valgt inn som medlem av bispedømmerådet i Agder. Han konstaterer at valget ble ganske jevnt mellom de to aksjonsgruppene, og er glad for at så mange av MorFarBarns anbefalte kandidater er valgt inn.

Alfabetet avgjør?
Listene til bispedømmerådsvalget var satt opp alfabetisk, og velgerne skulle prioritere minst én på listen for at stemmen skulle være gyldig.

Valgresultatet viser at det nesten er umulig å bli valgt inn i bispedømmeråd med dagens valgordning dersom man har et etternavn et stykke ut i alfabetet. Av de 55 personene som ble valgt inn i landets bispedømmeråd ved årets direktevalg, er det bare tre som har et etternavn som begynner på bokstaven P eller en av de senere bokstavene i alfabetet. De eneste som har greid dette ”kunststykket” er Tor Soppeland i Stavanger bispedømme, Reidar Åsgård i Hamar og Andreas Henriksen Aarflot i Borg. Førstnevnte var anbefalt av MorFarBarn, de to sistnevnte av Raus folkekirke.

Benestad synes alfabetets innvirkning på valgresultatet – 38 av 55 valgte har etternavn som begynner på en av de åtte første bokstavene i alfabetet – er dramatisk, og at det gjør det vanskelig å tolke og analysere valgresultatet.
– Hvis du ikke har et kjent navn, er det veldig vanskelig å bli valgt om du har et etternavn som begynner på en bokstav etter ”H” i alfabetet, sier Benestad. Om alfabetet har hatt en innvirkning på styrkeforholdet mellom MorFarBarn og Raus folkekirke, har han ikke rukket å analysere.

Optimist
– Motstand mot innføring av ekteskapsliturgi for likekjønnede par er en kampsak for dere. Hvordan tror du det nye Kirkemøtet vil stille seg til dette spørsmålet?
– Jeg tror det er gode muligheter for at Kirkemøtet sier nei til et slikt forslag. Noen av de 55 som ble valgt nå, var ikke anbefalt av verken oss eller Raus folkekirke. Men så langt jeg kjenner delegatene, vil flere av disse falle ned på vår side når det gjelder samlivsetiske spørsmål. Jeg tror også på de gode argumenters kraft i den videre debatten, sier Benestad. Han mener det vil være dramatisk om Den norske kirke skulle innføre en liturgi for likekjønnet ekteskap.

– Det ville bety at kirken innfører en lære som sier at barn ikke trenger far eller mor, sier Benestad.

Må vente til desember
Kirkemøtet består av i alt 115 delegater. 55 av disse ble valgt ved direktevalget denne måneden. I seks av bispedømmene velges tre til fire delegater indirekte gjennom menighetsrådene i bispedømmet senere i høst. I tillegg til medlemmene av landets 11 bispedømmeråd, utgjøres Kirkemøtet av landets biskoper, en representant for prestene i hvert bispedømme og en representant for andre kirkelig ansatte i hvert bispedømme. I tillegg kommer representasjon for noen kirkelige råd. Først i begynnelsen av desember vil den endelige sammensetningen av Kirkemøtet være klar. KPK

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Konservative kristne har en tendens til å være mer opptatt av å frelse sjeler enn å delta i samfunnet, mener Ken Wytsma, grunnleggeren av Rettferdskonferansen.

Haldis Reigstad deler gjerne sine gaver med andre. Det har det blitt mange dikt av.

KOMMENTAR Kjell Ingolf Ropstads anførsel om at det kristne menneskesynet er under angrep, er reelt. Samtidig oppfatter jeg at profilerte politikere nå har fått problemer med tidligere uttalelser.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

Copyright © Sambåndet 2019