Sambåndet

Onsdag 20. november 2019
RSS
Jan Elverum, gen.sekr. Blå Kors Norge

Blå Kors ufordrer myndighetene:

– Si nei til EUs mediedirektiv

Skrevet av Vilhelm Viksøy den 22. september 2011.
Jan Elverum, gen.sekr. Blå Kors Norge

Blå Kors Norge ber norske myndigheter om å gjøre sitt ytterste for at det nye EU-direktivet for audiovisuelle medietjenester ikke blir effektuert – og om nødvendig legge ned veto. Organisasjonen frykter en situasjon der Norge ikke lenger kan opprettholde forbud mot alkoholreklame på norske TV-skjermer.

Generalsekretær i Blå Kors, Jan Elverum, minner om at det norske alkoholreklameforbudet er helsepolitisk begrunnet.

– Denne begrunnelsen står fjellstøtt også i dag. Vi opplever nå et alkoholkonsum i Norge som er det høyeste i moderne tid. Vi drikker dobbelt så mye alkohol som i 1960, prisene faller og tilgjengeligheten øker. En åpning for alkoholreklame på norske TV-skjermer vil ha en ødeleggende effekt på arbeidet med å beskytte befolkningen mot skadevirkningene av alkohol. Vi er særlig opptatt av den unge del av befolkningen i denne sammenheng, sier Elverum til organisasjonens egen nettside..

Myndighetene anslår at 120 000 barn i Norge lever i en oppvekst preget av andres alkoholmisbruk. Nesten 10 000 mennesker oppsøker hvert år Blå Kors’ hjelpetilbud. KPK

Konservative kristne har en tendens til å være mer opptatt av å frelse sjeler enn å delta i samfunnet, mener Ken Wytsma, grunnleggeren av Rettferdskonferansen.

Haldis Reigstad deler gjerne sine gaver med andre. Det har det blitt mange dikt av.

KOMMENTAR Kjell Ingolf Ropstads anførsel om at det kristne menneskesynet er under angrep, er reelt. Samtidig oppfatter jeg at profilerte politikere nå har fått problemer med tidligere uttalelser.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

Copyright © Sambåndet 2019