Sambåndet

Onsdag 13. november 2019
RSS
26.-28. august ble landsmøtet for ImF-UNG avholdt.

ImF-UNG – For å tjene krets og lokallag

26.-28. august ble landsmøtet for ImF-UNG avholdt.

Skrevet av Vilhelm Viksøy den 8. september 2011.

LANDSSTYRET i ImF-UNG: Bak fra venstre: Olav Astad (Nordmøre og Romsdal Indremisjon, 1. vara), Kenneth Foss (daglig leder ImF-UNG), Elling Aarseth (Sunnmøre Indremisjon) og Silje Elin Minde (Nordhordland Indremisjon). Foran fra venstre: Thor Einar Skregelid (ImF Sør), Tone Synnøve Hjortland (Bergens Indremisjon), og Andreas S. (Framnes KVGS). FOTO: VILHELM VIKSØY

Fakta

Landsmøte ImF-UNG

  • Øverste organ i ImF-UNG
  •  Avholdt på Flesland, 26.-28. august
  •  Delegater: 21
  •  Kretser tilstede: ImF Rogaland, Indremisjonssamskipnaden, Midthordland Indremisjon, Bergens Indremisjon, Nordhordland Indremisjon, Sunnmøre Indremisjon, Nordmøre og Romsdal Indremisjon.
  • Skoler tilstede: Framnes KVGS

– Vi har to hovedoppgaver. Den ene er å yte konkrete tjenester for kretsene, den andre er å utføre fellesoppgaver på vegne av alle, sier Kenneth Foss, daglig leder i ImF-UNG.

Oppdragsformuleringen var noe av budskapet hans til Landsmøtet i ImF-UNG som var samlet siste helga i august. 21 delegater som representerte sju av elleve kretser, og Framnes KVGS som eneste skole, utgjorde Landsmøtet.
Konsulenthjelp, forkynnerhjelp, bibeltimeopplegg, nettsider – det er noe av det Kenneth Foss trakk fram som viktige «hjelpe-områder» der ImF-UNG skal levere. Salomokonkurransen, Barnehelg, Superblink, .no og Bibelcampen, er eksempler på fellessatsinger.

Åpne prosesser
Foss brukte også tid til å forklare kommandolinjene i organisasjonen. Den formelle linjen fra ham som leder går til Landsstyret og videre til Landsmøtet, ikke til kretsene.
– ImF-UNG har dermed ingen direkte myndighet over kretsene i det daglige arbeidet, og kretsene kan heller ikke instruere ImF-UNG om deres valg, forklarte han.
– Vi kan ikke kreve av hverandre, men vi kan komme med gode råd og innspill. På en del områder vil det være nødvendig og naturlig med en tett kontakt, men vi har ingen formell myndighet overfor hverandre i det daglige.

Men det betyr ikke at kontakten er fraværende mellom Landsmøtene.
– Vi er der for dere og ønsker en tett dialog. Derfor, opplever dere at ImF-UNG sine beslutninger skjer i et lukka rom langt fra dere, må dere rope oss et varsko.

Mer ledertrening
Ett område Kenneth Foss ønsker seg tett samarbeid på i tiden framover, er ledertrening.
– De lokale lederne er en ekstremt viktig ressurs. Vi må derfor i enda større grad enn i dag søke å lære dem opp, og gi dem både utrustning og oppmuntring.
– For å si det litt karikert, ledere trenger mer enn bare andaktshjelp og penger til å drive laget.

Han presenterte derfor ledertrening som ett av de store satsingsområdene for ImF-UNG i årene som kommer.
– Min drøm er å etablere flere mindre ledertreningskonferanser regionalt. Skal vi klare det, må det skje i tett samarbeid med dere i kretsene, sa Foss som fikk god støtte for ledertreningsfokuset i samtalen etterpå.

Valg og endringer
Landsmøtet inneholdt også valg av nytt Landsstyre. Sju kandidater var foreslått til de tre plassene i styret. Valget gav følgende resultat: Elling Aarseth (Sunnmøre Indremisjon), Tone Synnøve Hjortland (Bergens Indremisjon) og Andreas S. (representant for skolene). Olav Astad og Thomas Brandt stakk av med de første varaplassene.

Landsmøtet gjennomførte også to vedtaksendringer av mer formell karakter. Ordet «avdeling» ble endret til «organisasjon» og Landsstyret er ikke lenger lovpålagt å finne sin sekretær blant de valgte medlemmene.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

OPPDATERT Bibelskolestudenten som ble skadet i en badeulykke i Israel i forrige uke, omkom i ulykken.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

GF ImF-styret fekk fullmakt frå generalforsamlinga til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn. Eit stort mindretal ville berre slå saman med NLM sitt trussamfunn.

OPPDATERT MED VARAMENN Gabriel Pollestad er ny formann i Indremisjonsforbundet. Fredag ble også resten av styret valgt.

GF Sambåndet har stilt formannskandidatene i ImF 11 spørsmål. Her kan du lese deres svar og dermed blir bedre kjent med dem.

Copyright © Sambåndet 2019