Sambåndet

Mandag 6. april 2020
RSS
Betania Laksevåg
VERDIFULL SIGNATUR: Betania Laksevåg er akkurat overført til ImF sitt eierskap. Fra venstre: Ingebrigt Sørfonn (adm.leder ImF), Erik Furnes (gen.sekr ImF), Olaf Fimreite (nestformann Laksevåg indremisjon) og Einar Larsen (formann Laksevåg indremisjon). FOTO: VILHELM VIKSØY

Gir bedehuset til ImF

Betania Laksevåg er gitt til ImF. – Det er både en lettelse og litt rart, sier giverne.

Skrevet av Vilhelm Viksøy den 13. desember 2010.

Fakta

Forsamlingen Betania Laksevåg

  • Forsamlingsmøter onsdag og søndag kveld
  • Deltakere ca 20
  • Møtes i tillegg til formiddagstreff torsdag en gang per måned.
  • Aldrende forsamling
  • Gir bedehuset sitt til ImF
Betania Laksevåg, Kringsjåvegen 28.

– Vi er blitt eldre folk og det blir stadig vanskeligere å holde eiendommen, sier Einar Larsen, formann i Laksevåg indremisjon. Sammen med nestformann Olaf Fimreite har han møtt opp på hovedkontret til ImF for å undertegne skjøtet.

– Men det blir nå litt rart også, for huset er jo en del av oss, erkjenner Fimreite.

Stort hus
Bedehuset Betania Laksevåg er bygget like etter krigen. Det er et stort hus for i gjenoppbyggingen av Laksevåg, fikk de ikke lov å bygge bare et vanlig bedehus. Bygget er derfor på fire etasjer og i tillegg til forsamlingslokaler inneholder det kontorfløy, vaktmesterbolig og leiligheter for utleie.

– Det er et stort hus og vi er få folk igjen i forsamlingen. Derfor skal det bli en lettelse å kunne konsentrere oss om det vi er skapt til å gjøre: nemlig å drive selve forsamlingen, sier Larsen.

Naturlig gave
At bygget ble gitt til ImF, var det liten strid om. Helt siden bygget ble innviet har alle trodd det var nedfelt i papirene at ImF skulle ha huset hvis de selv ikke greide å drive. Nå er det ingen som finner papir på dette likevel, men ønsket er så innarbeidet at det vil være unaturlig å tenke noe annet for den aldrende forsamlingen.

Gavemottaker hos ImF var fungerende administrasjonsleder Ingebrigt Sørfonn. Han setter stor pris på tilliten som nå er vist Forbundet.

– Bygget er imponerende godt holdt, sier Sørfonn, som skryter av husstyret og formann Gunnar Vestlund for jobben som er gjort.
– Han har gjort en imponerende jobb med å holde huset i god stand.

Ikke salgsprosjekt
Men husgaven vil ikke gi de store utslagene i Forbundets økonomi. De har ingen planer om å gjøre endringer i bruken av huset.

– Det er en eldre, men god forsamling på Laksevåg. De skal få lov å bli værende i bygget som i dag. Dessuten går også bygget i balanse økonomisk så det vil heller ikke være en utgift for oss, sier Sørfonn.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

(Korona) Både ImF Sør sine gjenbruksbutikker og Bruktbutikken på Straume er stengt på ubestemt tid, og med det mister ImF Sør og Straume Forum en viktig inntekt.

(Korona) ImFs påskemøter er avlyst. I stedet arrangerer ImF Straume og P7 nettgudstjenester i påsken.

(Korona) Sju av ti kretser i indremisjonsfamilien har samlet sett permittert 61,5 prosent av sine 34 årsverk. 11 av 12 leirsteder i kretsenes eie har permittert 69,5 prosent av 26,5 årsverk.

(Korona) Indremisjonssamskipnaden er en av kretsene som har sett seg nødt til å permittere ansatte. Med avlyste arrangement og tapte inntekter går også leirplassene en utfordrende tid i møte.

(Korona) Ungdommer både i Indremisjonssamskipnaden og andre kretser i ImF kan fra fredag kveld av samles digitalt for å markere påskehøytiden.

Copyright © Sambåndet 2020