Sambåndet

Onsdag 30. september 2020
RSS

Nedgang for lærerutdanningen.

   Av Ingjerd Våge – Vi har hundre plasser på allmennlærerutdanningen, men tror kun vi klarer å fylle rundt femti, sier Tove Sneås Skauge som er studieadministrativleder ved NLA Lærerhøgskolen. Per i dag har 47 studenter takket ja til plass på allmennlærerutdanningen, mens det på samme tid i fjor var 65. Av disse 65 var […]

Skrevet av admin den 8. august 2008.
   

Av Ingjerd Våge

– Vi har hundre plasser på allmennlærerutdanningen, men tror kun vi klarer å fylle rundt femti, sier Tove Sneås Skauge som er studieadministrativleder ved NLA Lærerhøgskolen.

Per i dag har 47 studenter takket ja til plass på allmennlærerutdanningen, mens det på samme tid i fjor var 65. Av disse 65 var det derimot kun 54 som møtte opp på første studiedag og bekreftet plassen.
– Vi ligger litt lavere i år enn i fjor, men det dramatiske er ikke nedgangen fra i fjor til i år. Det dramatiske er nedgangen vi har hatt de tre siste årene. Vi har ca femti prosent mindre søkere i år enn for tre år siden, sier Bjarne Kvam som er rektor ved NLA Lærerhøgskolen.

Svakeste luket bort
Det er ikke bare NLA som sliter med få søkere, søkertallene er halvert også på landsplan. I 2005 ble det innført minstemål for å komme inn på lærerutdanningen i Norge og etter dette ser utdanningsinstitusjonene en markant nedgang i kvalifiserte søkere. Disse kravene innebærer at studentene må ha minimum karakteren 3 i norsk og matte. I tillegg må antall studiepoeng være minst 35. Kvam tror derfor ikke at kvaliteten på studentene er dårligere i dag selv om det er færre søkere.
– De svakeste studentene er allerede luket bort. Vi har dermed ikke et kvalitetsproblem, men et kvantitetsproblem.

Teksten fortsetter under bildet
  

Negativ omtale
Kvam mener mye av nedgangen skyldes den dårlige omtalen skoleverket får igjennom medier. Han synes det har vært for mye negativ fokus på skole og opplæring.
– Når lærerutdanningen i Norge får så mye pepper, er det underlig at folk søker seg inn på lærerstudiet, sier Kvam.

NLA Lærerhøgskolen vil ikke bli vesentlig økonomisk rammet på kort sikt av de lave søkertallene til lærerutdanningen. Dette er fordi skolen generelt har en økning i søkertallene. Både forskolelærerutdanningen og videreutdanning har i år flere søkere enn i fjor. Skolen får økonomisk støtte per studiepoeng studentene produserer, og dette tallet er økende.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Fire kristne organisasjonar har gått saman om ein ressurs som skal hjelpa foreldre å rettleia barna på nett i ulike fasar av livet.

Kjetil Vestel Haga vokste opp med dei lyse sidene av bedehuskulturen. Han elskar sjøen og er kaptein på eigen båt. No skal sørlendingen navigere Normisjon-skuta.

Komponist Else Olsen S. blander eksperimentell samtidsmusikk og bedehusmusikk for å gi publikum fragmenter av minner, smaker og fremtidshåp

Lars Dale (58) fra Fredrikstad er ansatt som administrasjonsleder i Awana Norge.

Etter et tiår med frivillig kontingent og tilhørende inntektssvikt, har ImF-styret nå bestemt at Sambåndet skal bli et ordinært abonnementsprodukt.

Copyright © Sambåndet 2020